Mar 23, 2019   Tips    2,582
Share line

ทริควิธีการจ้างผู้รับเหมา ต่อเติมบ้านให้สวยดังใจ

การสร้างบ้าน และต่อเติมบ้านไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะนอกจากจะต้องมีความใส่ใจในเรื่องของแบบบ้าน และงบประมาณที่จำกัดแล้ว เรื่องผู้รับเหมาก็มีความสำคัญเช่นกันครับ เพราะผู้รับเหมาบางรายก็ทำงานแบบไม่มีคุณภาพ อย่างเช่น ทำงานก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่รับผิดชอบงาน หรือมีพฤติกรรมทุจริตคดโกง เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว วันนี้เฌอร่าขอแนะนำ “เทคนิควิธีการจ้างผู้รับเหมา” เพื่อให้ได้คนที่ไว้ใจมาดูแลต่อเติมบ้าน งานจบสวย มีคุณภาพ

เลือกผู้รับเหมาที่ไว้ใจได้

เจ้าของบ้านสามารถพิจารณาผู้รับเหมาจากผลงานที่ผ่านมา หรือสอบถามจากผู้ที่เคยใช้บริการมาก่อนเพื่อความแน่ใจ ซึ่งควรหาข้อมูล และสอบถามราคาไว้หลาย ๆ เจ้า เพื่อเปรียบเทียบหาผู้รับเหมาที่ดี

สามารถเลือกใช้บริการผู้รับเหมาที่เป็นบริษัท และมีสำนักงานเป็นหลักแหล่ง เพื่อให้สามารถทวงถามความรับผิดชอบได้ง่ายในกรณีเกิดปัญหาขึ้นมาในภายหลัง แนะนำให้คุณเลือกบริษัทที่เป็นสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เพราะบริษัทที่เป็นสมาชิกได้ จะต้องมีมาตรฐานที่สูงพอสมควร อย่างเช่น จะต้องมีสถาปนิกและวิศวกรประจำอยู่ในองค์กร มีผลงานรับสร้างบ้านมาแล้วอย่างน้อย 30 โครงการ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจได้ว่าเราจะได้ผู้รับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญมาดูแลต่อเติมบ้านของคุณ

article_19_01-l

ทำสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร

ไม่ว่างานของคุณจะมีมูลค่าเท่าไหร่ ? สิ่งสำคัญที่คุณต้องทำคือ การทำ “หนังสือสัญญาจ้าง” เพื่อใช้เป็นหลักฐานหากคุณมีปัญหากับผู้รับเหมา และต้องไม่ลืมที่จะลงนามอย่างชัดเจน ระบุรายละเอียดให้ครอบคลุม ยกตัวอย่างเช่น ขอบข่ายงานของผู้รับเหมาว่าเป็นการสร้างบ้าน หรือต่อเติมบ้าน, เงื่อนไขการจ่ายค่าจ้างว่ามีการมัดจำ หรือจ่ายกี่งวด เป็นจำนวนเท่าไร, รับประกันงานกี่ปี รวมถึงระบุถึงค่าปรับ ในกรณีที่ล่าช้า

ที่สำคัญคุณจะต้องระบุให้ชัดเจนว่า ต้องการจ้างเฉพาะค่าแรง (เจ้าของบ้านซื้อวัสดุเอง) หรือ จ้างเหมาเบ็ดเสร็จ (ให้ผู้รับเหมาซื้อวัสดุด้วย) เพื่อใช้ในการยืนยันกับผู้รับเหมา ในกรณีที่ผิดกับเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ในสัญญา และทำสัญญาจ้างไว้เพื่อเป็นความสบายใจของทั้งสองฝ่าย และมีการจ่ายเงินตรงตามสัญญาที่ระบุไว้ของทั้งสองฝ่ายนั่นเองครับ

article_19_02-l

ทำ Bill of Quantity หรือ BOQ

เป็นการทำบัญชีที่รวบรวมรายการประมาณราคาวัสดุ  และค่าแรงในการก่อสร้าง โดยแยกวัสดุออกเป็นหน่วยของแต่ละประเภทพร้อมด้วยราคาค่าวัสดุ และราคาแรงงาน อย่างเช่น ราคา ปริมาณวัสดุ ชื่อแบรนด์ ชื่อรุ่น รวมถึงขนาดของวัสดุที่จะใช้ในการก่อสร้างจริง นอกจากนี้ควรมีการเผื่อเปอร์เซ็นต์ค่าความเสียหายของวัสดุ และแรงงานเพื่อให้ได้ราคาก่อสร้างที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด เพื่อใช้เป็นสื่อในการหาราคากลางสำหรับค่าก่อสร้าง โดยใช้อ้างอิงราคา เพื่อใช้คิดค่าแรง และค่าวัสดุ รวมถึงยังสามารถใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบงาน และควบคุมราคาก่อสร้างได้

article_19_03-l

ตัวอย่าง BOQ ภาพจาก: Dotproperty

BOQ ถือว่าเป็นเอกสารที่สำคัญมาก หากคุณต้องการที่จะว่าจ้างงานใหญ่ ๆ อย่างเช่น สร้างบ้านทั้งหลัง การทำบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และแรงงานที่จะใช้ในการก่อสร้าง ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เจ้าของบ้านควรทำครับ  แต่สำหรับงานเล็ก ๆ ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ BOQ ก็ได้นะครับ อย่างเช่น การจ้างซ่อมแซม หรือต่อเติมบ้าน รีโนเวทผนังห้องของคุณ เปลี่ยนผนังเดิมเป็นผนังตกแต่ง หรือการเปลี่ยน ไม้ฝาสเปลนดิด ไม้ระแนง ที่คุณไม่ต้องจ้างช่างผู้รับเหมา ก็สามารถติดตั้งวัสดุโดยช่างเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพจากเฌอร่า ที่ช่วยให้คุณประหยัดค่าแรง และเวลา แถมยังได้ผนังไม้เทียมที่มีความสวยงามคุณภาพดีอีกด้วย

กำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินให้เหมาะสม

คุณควรมีการแบ่งจ่ายเงินออกเป็นหลาย ๆ งวดตามเนื้องานที่ทำ แทนที่จะจ่ายเป็นเงินก้อนใหญ่เลยทีเดียว เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกเชิดเงินหนี หรือทิ้งงานกลางคัน และยังยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้รับเหมาทำงานให้เร็วยิ่งขึ้นได้ด้วย

เมื่อคุณมีการตกลงเงื่อนไขการจ่ายเงินกับผู้รับเหมาเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมที่จะเขียนระบุเอาไว้ในสัญญาว่าจ้างกันด้วยนะครับ เพราะว่าหากผู้รับเหมาขอเบิกเงินล่วงหน้าเป็นจำนวนมาก จะได้ใช้ในการบอกถึงเงื่อนไขการจ่ายเงินตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ได้ครับ

article_19_04-l

เข้าไปตรวจดูงานเป็นประจำ

เจ้าของบ้านควรมีการเข้าไปตรวจเช็กดูงานก่อสร้าง หรืองานต่อเติมบ้านคุณอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการทำงานที่ผิดไปจากที่ตกลงกันไว้ และป้องกันไม้ให้มีการโกงวัสดุที่ไม่ได้คุณภาพมาใช้ในงาน ทั้งนี้คุณควรเข้าไปตรวจดูงานแบบสุ่มเวลา ไม่ควรไปในวัน และเวลาเดิมทุกครั้ง ซึ่งถ้าหากคุณไม่มีเวลาไปตรวจเองได้ อาจจะจ้างสถาปนิก หรือโฟร์แมนเข้าไปช่วยควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้งานออกมาสำเร็จถูกต้อง ปลอดภัย และได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

article_19_05-l

ให้มืออาชีพช่วยตรวจรับบ้าน

เป็นการตรวจสอบบ้านขั้นสุดท้าย (Final check) ที่คุณควรมีมืออาชีพมาทำการตรวจสอบบ้านของคุณ เพราะในการตรวจสอบบ้านบางจุด ไม่สามารถที่จะมองด้วยตาเปล่าได้ และเจ้าของบ้านบางท่าน อาจจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างที่เพียงพอ จึงควรจ้างบริษัทรับตรวจสอบบ้านที่มีความชำนาญเฉพาะ เข้าไปตรวจรับบ้านกับเราด้วย จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าบ้านที่คุณต่อเติม หรือสร้างนั้นตรงตามแบบที่ว่าจ้างไว้ และที่สำคัญ หากบ้านของคุณมีข้อผิดพลาดจากช่างผู้รับเหมา ก็ยังไม่ควรรับมอบบ้าน ควรให้ผู้รับเหมาแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อยก่อนครับ

article_19_06-l

ผู้รับเหมาที่ดีก็มี แต่ผู้รับเหมาที่ไม่ดีก็มีมากเช่นกันครับ เจ้าของบ้านจึงต้องมีความรอบคอบไว้ก่อน ดังนั้นอย่าลืมทำตามคำแนะนำที่ผมนำมาฝากนะครับ

เพื่อให้คุณได้บ้านใหม่ที่สร้างง่าย อยู่สบาย ไม่ต้องหนักใจกับปัญหาที่ตามมาภายหลัง ซึ่งนอกจากจะต้องใส่ใจเรื่องผู้รับเหมาแล้ว อย่าลืมใส่ใจเรื่องวัสดุที่มีคุณภาพกันด้วยนะครับ

 

 

Recommented Stories

 • เทคนิคจัดสวน เพิ่มความเป็นส่วนตัวให้ทาวน์เฮ้าส์
  Oct 19, 2015    1,815
  เทคนิคจัดสวน เพิ่มความเป็นส่วนตัวให้ทาวน์เฮ้าส์

  หากการอยู่อาศัยในทาวน์เฮ้าส์ทำให้คุณรู้สึกไม่เป็นส่วนตัวหรือไม่ปลอดภัยจากสายตาคนนอก ขอแนะนำการจัดสวนช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัว และสร้างบรรยากาศให้ดียิ่งขึ้น

  Share line
 • 5 สัญญาณของปัญหาหลังคารั่ว
  Sep 27, 2015    1,467
  5 สัญญาณของปัญหาหลังคารั่ว

  จุดเล็กๆ ที่เรามองข้าม อาจลุกลามจนเป็นปัญหาหลังคารั่วซึมหนัก หากพบสัญญาณเหล่านี้ ควรรีบแก้ไขด่วน!

  Share line
 • SHERA D.I.Y. โต๊ะวางของ เก๋ไก๋
  Jan 08, 2014    1,697
  SHERA D.I.Y. โต๊ะวางของ เก๋ไก๋

  SHERA D.I.Y. โต๊ะวางของ เก๋ไก๋ ทำง่ายๆ ด้วยตัวเอง

  Share line
 • Modern Style ใช้วัสดุทดแทนไม้ก็สวยได้
  Aug 25, 2014    1,695
  Modern Style ใช้วัสดุทดแทนไม้ก็สวยได้

  เป็นสไตล์ที่ได้รับความนิยมมานานพอสมควรแล้ว มีรูปแบบที่เน้นการใช้งาน(Functional) มีความเรียบง่ายแต่ดูเก๋ ใช้เส้นสายขององค์ประกอบ และเฟอร์นิเจอร์เป็นรูปทรงเรขาคณิต

  Share line
 • ดูแลบ้านอย่างไรในช่วงหน้าฝน
  Aug 18, 2015    1,550
  ดูแลบ้านอย่างไรในช่วงหน้าฝน

  ฝนอาจนำความเสียหายมาให้ส่วนต่างๆ ของบ้าน จึงไม่ควรละเลยการดูแลเรื่องเหล่านี้ เพื่อป้องกันสารพัดปัญหาไม่ให้มาทำลายบ้านเรา

  Share line
 • Contemporary Style Design by SHERA
  Feb 25, 2014    1,322
  Contemporary Style Design by SHERA

  หากจะนำเอาผลิตภัณฑ์เฌอร่า เข้ามาใช้กับ บ้านสไตล์ Contemporary

  Share line