Thailand
Thailand
India
Myanmar
Philippines
Vietnam
ผลิตภัณฑ์
ดูทั้งหมด
เครื่องมือสำหรับคุณ
เจ้าของบ้านเปลี่ยน
ให้เรานำเสนอข้อมูลที่ใช่ และเรื่องราวดีๆ ที่คัดสรรเฉพาะคุณ
เริ่มเลยเริ่มเลย

เฉพาะคุณ

ผนัง

ผนังเป็นองค์ประกอบหลักของบ้านที่ช่วยกั้นขอบเขตและกำหนดพื้นที่ใช้สอยภายในและนอกบ้าน วัสดุผนังจึงจำเป็นต้องตอบโจทย์ทั้งการแบ่งสรรค์พื้นที่และเพิ่มความงามให้กับตัวบ้านเพื่อตอบไลฟ์สไตล์ของทุกคนในครอบครัว จึงควรแข็งแรงทนทาน มีหลากหลายสไตล์ตอบความต้องการทั้งความเป็นส่วนตัว และพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างสมดุล

ไอเดียแต่งบ้าน จากผู้ใช้จริง