ภาษาไทย
ประเทศ
ไทย
ไทย
India
မြန်မာ
Philippines
Việt Nam
International
ภาษา
ภาษาไทย
ภาษาไทย
India
မြန်မာ
Philippines
Việt Nam
English
ผลิตภัณฑ์
ดูทั้งหมด
เลือกส่วนประกอบเพื่อคํานวณ
หลังคา
ทรงเพิงแหงน, ทรงจั่ว, ทรงปั่นหยา, ทรงมะนิลา, ทรงปั้นหยาและจั่ว, ทรงผสมปั้นหยา 3 มุม
roof
ฝ้า เพดาน
แบบมาตรฐาน
ceiling
ผนัง
แบบผืนเดียว และ แบบห้องสี่เหลี่ยม
wall
พื้้น
แบบรอยต่อหัวไม้ชนกัน, แบบรอยต่อหัวชนแบบอิฐ, แบบแนวเฉียง, แบบก้างปลา
floor
ตกแต่ง
แบบมาตรฐาน
custom
เลือกรูปแบบ
ทรงเพิงแหงน
ทรงเพิงแหงน
ทรงจั่ว
ทรงจั่ว
ทรงปั่นหยา
ทรงปั่นหยา
ทรงมะนิลา
ทรงมะนิลา
ทรงปั้นหยาและจั่ว
ทรงปั้นหยาและจั่ว
ทรงผสมปั้นหยา 3 มุม
ทรงผสมปั้นหยา 3 มุม
แบบมาตรฐาน
แบบมาตรฐาน
แบบผืนเดียว
แบบผืนเดียว
แบบห้องสี่เหลี่ยม
แบบห้องสี่เหลี่ยม
แบบรอยต่อหัวไม้ชนกัน
แบบรอยต่อหัวไม้ชนกัน
แบบรอยต่อหัวชนแบบอิฐ
แบบรอยต่อหัวชนแบบอิฐ
แบบแนวเฉียง
แบบแนวเฉียง
แบบก้างปลา
แบบก้างปลา
แบบมาตรฐาน
แบบมาตรฐาน
เลือกรูปแบบ
calculator
มุมเอียง
องศา
ความกว้าง (W)
เมตร
ความยาว (L)
เมตร
คำนวณ
calculator
มุมเอียง
องศา
ความกว้าง (W)
เมตร
ความยาว (L)
เมตร
คำนวณ
calculator
มุมเอียง
องศา
ความกว้าง (W)
เมตร
ความยาว (L)
เมตร
คำนวณ
calculator
มุมเอียง
องศา
ความกว้าง (W)
เมตร
ความยาว (L)
เมตร
ระยะยื่น
เมตร
คำนวณ
calculator
มุมเอียง
องศา
ความกว้าง (W)
เมตร
ความยาว (L)
เมตร
ความลึก
เมตร
คำนวณ
calculator
มุมเอียง
องศา
ความกว้าง (W)
เมตร
ความยาว (L)
เมตร
ความลึก
เมตร
คำนวณ
calculator
ความกว้าง
เมตร
ความยาว
เมตร
ซีรีย์
ขนาด
คำนวณ
calculator
ความกว้าง
เมตร
ความยาว
เมตร
ซีรีย์
ขนาด
คำนวณ
calculator
ความกว้าง
เมตร
ความยาว
เมตร
ความสูง
เมตร
ซีรีย์
ขนาด
คำนวณ
calculator
ความกว้าง
เมตร
ความยาว
เมตร
ซีรีย์
ขนาด
คำนวณ
calculator
ความกว้าง
เมตร
ความยาว
เมตร
ซีรีย์
ขนาด
คำนวณ
calculator
ความกว้าง
เมตร
ความยาว
เมตร
ซีรีย์
ขนาด
คำนวณ
calculator
ความกว้าง
เมตร
ความยาว
เมตร
ซีรีย์
ขนาด
คำนวณ
calculator
ความกว้าง
เมตร
ความยาว
เมตร
เว้นร่องกี่เซนติเมตร
เซนติเมตร
ซีรีย์
ขนาด
คำนวณ
ผลคำนวณ
วัสดุ
คำนวณใหม่คำนวณใหม่
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด

ผู้นำองค์กร

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

คุณองเอก เตชะมหพันธ์

คุณองเอก เตชะมหพันธ์

ประธานคณะกรรมการบริษัท

คุณองอาจ เตชะมหพันธ์

คุณองอาจ เตชะมหพันธ์

กรรมการบริษัท

คุณองอร เตชะมหพันธ์

คุณองอร เตชะมหพันธ์

กรรมการบริษัท

คุณอรนุช เตชะมหพันธ์

คุณอรนุช เตชะมหพันธ์

กรรมการบริษัท

ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน

ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน

กรรมการบริษัท (อิสระ)

คุณชินภัทร วิสุทธิแพทย์

คุณชินภัทร วิสุทธิแพทย์

กรรมการบริษัท (อิสระ)

ดร.วิวรรธน์ กฤษฎาสิมะ

ดร.วิวรรธน์ กฤษฎาสิมะ

กรรมการบริษัท

คุณองเอก เตชะมหพันธ์

คุณองเอก เตชะมหพันธ์

ประธานคณะกรรมการบริษัท

คุณองอาจ เตชะมหพันธ์

คุณองอาจ เตชะมหพันธ์

กรรมการบริษัท

คุณองอร เตชะมหพันธ์

คุณองอร เตชะมหพันธ์

กรรมการบริษัท

คุณอรนุช เตชะมหพันธ์

คุณอรนุช เตชะมหพันธ์

กรรมการบริษัท

ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน

ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน

กรรมการบริษัท (อิสระ)

ดร.วิวรรธน์ กฤษฎาสิมะ

ดร.วิวรรธน์ กฤษฎาสิมะ

กรรมการบริษัท

คุณชินภัทร วิสุทธิแพทย์

คุณชินภัทร วิสุทธิแพทย์

กรรมการบริษัท (อิสระ)

คณะกรรมการตรวจสอบ

คุณชินภัทร วิสุทธิแพทย์

คุณชินภัทร วิสุทธิแพทย์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน

ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน

กรรมการตรวจสอบ


คณะกรรมการบริหาร

คุณองเอก เตชะมหพันธ์

คุณองเอก เตชะมหพันธ์

กรรมการบริหาร

คุณองอร เตชะมหพันธ์

คุณองอร เตชะมหพันธ์

กรรมการบริหาร

คุณอรนุช เตชะมหพันธ์

คุณอรนุช เตชะมหพันธ์

กรรมการบริหาร

คณะผู้บริหาร

คุณรังสรรค์ กันทัด

คุณรังสรรค์ กันทัด

รองผู้อํานวยการบริหารการผลิต

คุณประเสริฐ ชินานุพันธ์

คุณประเสริฐ ชินานุพันธ์

ผู้อํานวยการศูนย์นวัตกรรม

คุณสันต์ชัย ศิลาถาวรวงษ์

คุณสันต์ชัย ศิลาถาวรวงษ์

รองผู้อำนวยการบริหาร Supply Chain Management

คุณปราโมทย์ ปานเดย์

คุณปราโมทย์ ปานเดย์

รองผู้อำนวยการบริหารพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ

คุณสุรเชษฎ์ บุญยศักดิ์เสรี

คุณสุรเชษฎ์ บุญยศักดิ์เสรี

ผู้อำนวยการพัฒนาธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ

คุณธนวัช คีรีศรี

คุณธนวัช คีรีศรี

หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ

คุณธนันท์ ชั้นเสวิกุล

คุณธนันท์ ชั้นเสวิกุล

รองผู้อำนวยการบริหารทรัพยากรบุคคลกลาง

คุณเกเบรียล มอนทาดาโร

คุณเกเบรียล มอนทาดาโร

ผู้อำนวยการพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ A2

คุณธัญนพ จำปาศรี

คุณธัญนพ จำปาศรี

รองผู้อำนวยการบริหารพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ

คุณวีระศักดิ์ กิตตินันทกูล

คุณวีระศักดิ์ กิตตินันทกูล

รองผู้อำนวยการบริหาร Marketing

คุณวิชาญ กสิวัฒน์

คุณวิชาญ กสิวัฒน์

รองผู้อำนวยการบริหาร Technology Expansion