abouts
เฌอร่า
ปรัชญาองค์กร
เพราะบ้าน คือ ศูนย์รวมของจิตใจ จะสุขจะทุกข์บ้านคือที่พักใจของครอบครัว
 
ด้วยตระหนักถึงเหตุนี้ กว่า 40 ปีที่แล้ว คุณประวัติ เตชะมหพันธ์ ชายผู้มุ่งมั่นคนหนึ่ง ด้วยวัย 57 ปี จึงตั้งปณิณานที่แน่วแน่ในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมสร้างฝันของทุกคน ให้เข้าถึงวัสดุในการสร้างบ้านที่มีคุณภาพ และสามารถเข้าถึงได้ นี่คือจุดเริ่มและก้าวแรกที่มุ่งมั่นอย่างมั่นคงของแบรด์ "เฌอร่า" และเป็นจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยี FCS ซึ่งพัฒนาการและสานต่ออย่างไม่หยุดยั้ง
 
ในปี 2517 บริษัท ไทยโอลิมปิกไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ภายใต้แบรนด์ "ห้าห่วง" (หมายถึง 'วงกลมห้าห่วง' เป็นภาษาไทย) ซึ่งทำหน้าที่เป็นรากฐานที่มั่นคง และแหล่งที่มาของการบำรุงความมุ่งมั่นแรงบันดาลใจและทักษะในหมู่พนักงานจากรุ่นสู่รุ่นความพยายามเหล่านี้มีส่วนทำให้บ้านในฝันของคนไทยเป็นจริง
footer

ทุกวันนี้ บริษัทได้ขยายโรงงานไปยังหลายแห่งที่ให้บริการในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย และมีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นใจในคุณภาพชีวิตที่เพิ่มขึ้น ไม่เพียงสำหรับสังคมไทย แต่ยังรวมถึงภูมิภาคด้วย

บริษัทได้เติบโตอย่างมีนัยสำคัญภายใต้แบรนด์ "เฌอร่า" ซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่หลังคา แต่ได้ขยายขอบเขตไปยังวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์สำหรับเพดาน ผนัง และงานตกแต่ง

 

Share line