ไม้บันได เฌอร่า
SHERA Stair

ไม้พื้น เฌอร่า คัลเลอร์ทรู
SHERA Color Through Floor

ไม้พื้น เฌอร่า
SHERA Floor Plank

แผ่นพื้น เฌอร่า บอร์ด
SHERA Floor Board