Ceiling

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานฝ้า เพดาน มีส่วนสำคัญในเรื่องระบบระบายอากาศ ทำให้บ้านเย็นสบาย ไม่ร้อน อีกทั้งสามารถสร้างความสวยงาม โดดเด่น โดยการเพิ่มลูกเล่นในการตกแต่งฝ้า เพดานด้วยขนาด ลวดลาย และวิธีการทำสีที่ไม่ซ้ำแบบใคร