แผ่นฝ้าลายเฌอร่าบอร์ด - ลายชัยพฤกษ์ เว้นร่อง 3
Material Code : MCS103502400001

แผ่นฝ้าลายเฌอร่าบอร์ด - ลายชัยพฤกษ์ เว้นร่อง 3"

55Baht/PC | 1.39Per SQM | 76.39ฺBaht/SQM
Quality
Find Store
Share line

SHERA deco' ceiling conveys the natural aesthetics through distinctive looks of embossed pattern. The textures create a unique dimension and sense of touch to boundless creativity. SHERA deco' ceiling possesses outstanding properties of durability, high impact strength and water resistant, making it ideal for both internal and external decorative applications.

Moisture Content
ASTM C 1185 Standard , ≤15%
Water Absorption
ASTM C 1185 Standard, ≤35%
Density
ASTM C 1185 Standard, 1350±50 kg./m3

Specifications
 • Bendable | SHERA
  Bendable
 • Easy Installation | SHERA
  Easy Installation
 • External Use | SHERA
  External Use
 • Fast Track | SHERA
  Fast Track
 • Fire-Resistant | SHERA
  Fire-Resistant
 • Immune to water damage | SHERA
  Immune to water damage
 • Non Brittle | SHERA
  Non Brittle
 • Termite and insect resistant | SHERA
  Termite and insect resistant
 • Weather Resistant | SHERA
  Weather Resistant
Standards
 • ASTM C 1185 | SHERA
  ASTM C 1185
 • ASTM C 177 | SHERA
  ASTM C 177
 • ASTM C E90-E97 | SHERA
  ASTM C E90-E97
 • ASTM E 84-00a | SHERA
  ASTM E 84-00a
 • Carbon Label | SHERA
  Carbon Label
 • GREEN LABEL | SHERA
  GREEN LABEL
 • Green Label, Singapore | SHERA
  Green Label, Singapore
 • JIS A5414 | SHERA
  JIS A5414