ผนังแบบผืนเดียว

กรอกข้อมูล กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

A * B *    
ผนัง *
ไม้บัว
กรุด้านเดียว