ไม้ระแนงบังตาแบบมาตราฐาน

กรอกข้อมูล กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

A * B * C *
ไม้ระแนง *