รั้วแบบมาตราฐาน

  • A = ระยะช่วงเสา
  • B = ระยะเว้นช่วง
  • T = ความยาวรวม

กรอกข้อมูล กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

A * B * T *
ไม้รั้ว *