Shera Zedar Shake @The Balcony จุดสมดุลของสไตล์ล้านนาโมเดิร์น

Location: The Balcony Chiang Mai Village , Tel: 66 53 241678 หลังคา เฌอร่า ซีดาร์เชค แรงบันดาลใจจากความงามของธรรมชาติ ด้วยพื้นผิว ลวดลาย และสีสันดุจเปลือกไม้สนซีดาร์ - ทนทานกว่าจากวัสดุคุณภาพสูงไฟเบอร์ซีเมนต์ ทำให้ปราศจากการกัด

Recommented Videos

 • 4) วิธีติดตั้งบานประตู เฌอร่า | เฌอร่า
  Mar 10, 2014    778
  4) วิธีติดตั้งบานประตู เฌอร่า

  Share line
 • คู่มือการใช้งาน SHERA bond | เฌอร่า
  Feb 24, 2014    920
  คู่มือการใช้งาน SHERA bond

  เฌอร่า บอนด์ (shera bond): อีพ็อกซี่สำหรับไฟเบอร์ซีเมนต์ กับขั้นตอนง่ายๆในการปูพื้นบนโครงตง ”เพียงปาด และวางไม้สังเคราะห์ หรือ ไม้เฌอร่า” ก็สามารถใช้งานไม้พื้นได้แบบหมดความกังวลใจเรื่องรอยหัวสกรู สามารถใช้ติดได้ทั้งโครงเหล็ก, ไม้, อลูมิเนียม, ไม้ไฟเบอร์ซ

  Share line
 • ไม้พื้น Shera ColorThrough | เฌอร่า
  May 18, 2016    1,286
  ไม้พื้น Shera ColorThrough

  นวัตกรรมเทคโนโลยี ไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์สีในเนิ้อ พร้อมใช้งานได้ทันที

  Share line
 • โลกเปลี่ยน | เฌอร่า
  Feb 29, 2012    701
  โลกเปลี่ยน

  เพราะโลกเปลี่ยนไป เลือกใหม่ เลือก SHERA FCS นวัตกรรมไฟเบอร์ ซีเมนต์คอมโพสิท โซลูชั่นที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติ และซีเมนต์ มีคุณสมบัติ -สวย -ทนทาน -ทนน้ำ -กันความเปียกชื้น -ปราศจากสนิม ปลวก และเชื้อรา -ปลอดสารพิษ

  Share line
 • Chillva Coffee | เฌอร่า
  Nov 08, 2018    1,243
  Chillva Coffee

  Chillva Coffee by SHERA Zedar Shake

  Share line
 • Repainting by SHERA Paint (EN) | เฌอร่า
  Mar 17, 2015    836
  Repainting by SHERA Paint (EN)

  Share line