ยูนิท33 | เฌอร่า
ยูนิท33 | เฌอร่า
ยูนิท33 | เฌอร่า
ยูนิท33 | เฌอร่า
ยูนิท33 | เฌอร่า
โครงการตัวอย่าง
Project Reference : Hotel & Resort

ยูนิท33

สินค้าที่ใช้: - แผ่นผนังเฌอร่าบอร์ด - ไม้มอบ เฌอร่า

สถานที่ : ภูเก็ต

สินค้าที่ใช้:
- แผ่นผนังเฌอร่าบอร์ด

- ไม้มอบเฌอร่า 

แผ่นผนังเฌฮร่าบอร์ดใช้่ในการตกแต่งอาคารเป็น Hotel สไตล์ loft  โดยการติดตั้งโครงคร่าว ติดแผ่นผนังเฌอร่าบอร์ด แต่งสีตามดีไซน์ทำให้โครงสร้างไม่ต้องรับน้ำหนักมากและทำงานได้สะดวกรวดเร็ว 

ไม้มอบเฌอร่า นำมาตกแต่งเป็นลักษณะอิฐบล็อกตามลักษณะที่ต้องการ ทำมาทาสีเพิ่มเติมเพื่อให้เหมือนกับสีอิฐจริง

 

Related Products

Recommended Projects