ยูนิท33 | เฌอร่า
ยูนิท33 | เฌอร่า
ยูนิท33 | เฌอร่า
ยูนิท33 | เฌอร่า
ยูนิท33 | เฌอร่า
โครงการตัวอย่าง
Project Reference : Hotel & Resort

ยูนิท33

สินค้าที่ใช้: - แผ่นผนังเฌอร่าบอร์ด

สถานที่ : ภูเก็ต

สินค้าที่ใช้:
- แผ่นผนังเฌอร่าบอร์ด 

แผ่นผนังเฌฮร่าบอร์ดใช้่ในการตกแต่งอาคารเป็น Hotel สไตล์ loft  โดยการติดตั้งโครงคร่าว ติดแผ่นผนังเฌอร่าบอร์ด แต่งสีตามดีไซน์

ทำให้โครงสร้างไม่ต้องรับน้ำหนักมากและทำงานได้สะดวกรวดเร็ว 

 

Share line

Related Products

Recommended Projects