ห้อง Private | เฌอร่า
ห้อง Private | เฌอร่า
ห้อง Private | เฌอร่า
โครงการตัวอย่าง
Project Reference : Condominium

ห้อง Private

สินค้าที่ใช้: - แผ่นผนังเฌอร่าบอร์ด

สถานที่ : กรุงเทพ

สินค้าที่ใช้:
- แผ่นผนังเฌอร่าบอร์ด

แผ่นผนังเฌอร่าบอร์ด นำมาใช้แต่งห้องสไตล์ Loft ได้ง่ายๆ ด้วยการตัดเป็นขนาดตามดีไซน์ ติดตั้งกับผนังเดิม 

และทำสี loft 

 

Share line

Related Products

Recommended Projects