ตลาดน้ำทะเลน้อย | เฌอร่า
ตลาดน้ำทะเลน้อย | เฌอร่า
ตลาดน้ำทะเลน้อย | เฌอร่า
ตลาดน้ำทะเลน้อย | เฌอร่า
โครงการตัวอย่าง
Project Reference :

ตลาดน้ำทะเลน้อย

สินค้าที่ใช้: - แผ่นพื้นเฌอร่าบอร์ด

สถานที่ : พัทลุง, ประเทศไทย

สินค้าที่ใช้:
- แผ่นพื้นเฌอร่าบอร์ด

แผ่นพิ้นเฌอร่าบอร์ด โดดเด้นด้วยคุณสมบัติที่เหนือกว่าไม้อัดซีเมนต์หรือไม้อัดทั่วไป 
ทนน้ำ ทนชื้น ไ่ม่ลามไฟ แข็งแรง รับน้ำหนักได้มากกว่าจึงเหมาะกับงานพื้นที่ต้องการติดตั้งรวดเร็ว

Related Products

Recommended Projects