เซนทริค ซี คอนโดมิเนียม | เฌอร่า
เซนทริค ซี คอนโดมิเนียม | เฌอร่า
เซนทริค ซี คอนโดมิเนียม | เฌอร่า
เซนทริค ซี คอนโดมิเนียม | เฌอร่า
เซนทริค ซี คอนโดมิเนียม | เฌอร่า
โครงการตัวอย่าง
Project Reference : Condominium

เซนทริค ซี คอนโดมิเนียม

สินค้าที่ใช้: - แผ่นผนังลายเฌอร่าบอร์ด : ลายเสี้ยนเซาะร่องวี 3 นิ้ว

สถานที่ : ชลบุรี, ประเทศไทย

สินค้าที่ใช้:
- แผ่นผนังลายเฌอร่าบอร์ด : ลายเสี้ยนเซาะร่องวี 3 นิ้ว
แผ่นลายเฌอร่าบอร์ด สำหรับตกแต่งฝ้าและผนังด้วยสุนทรียะของลวดลายต่างๆที่มีมากกว่า 10 ลาย  
ด้วยความทนทานต่อทุกสภาพอากาศ รวมทั้งทนน้ำ ทนชื้น ทนแรงกระแทก จึงตอบโจทย์การตกแต่งฝ้าและผนัง

ทั้งภายในและภายนอก

Recommended Projects