เดอะ ฮาเบอร์ | เฌอร่า
โครงการตัวอย่าง
Project Reference : Commercial Building

เดอะ ฮาเบอร์

สถานที่ : เชียงใหม่, ประเทศไทย

 

วัสดุที่ใช้

- ไม้ฝา เฌอร่า

Images Gallery
เดอะ ฮาเบอร์ | เฌอร่า
เดอะ ฮาเบอร์ | เฌอร่า
เดอะ ฮาเบอร์ | เฌอร่า
เดอะ ฮาเบอร์ | เฌอร่า
เดอะ ฮาเบอร์ | เฌอร่า
เดอะ ฮาเบอร์ | เฌอร่า
เดอะ ฮาเบอร์ | เฌอร่า
เดอะ ฮาเบอร์ | เฌอร่า
เดอะ ฮาเบอร์ | เฌอร่า
เดอะ ฮาเบอร์ | เฌอร่า
TAG : Plank Wood
Share line

Recommended Projects