เกรต้า ฟาร์ม | เฌอร่า
โครงการตัวอย่าง
Project Reference : Farm, Food & Agri

เกรต้า ฟาร์ม

สถานที่ : ชลบุรี, ประเทศไทย

 

วัสดุที่ใช้

- ไม้ฝา เฌอร่า

Images Gallery
เกรต้า ฟาร์ม | เฌอร่า
เกรต้า ฟาร์ม | เฌอร่า
เกรต้า ฟาร์ม | เฌอร่า
เกรต้า ฟาร์ม | เฌอร่า
เกรต้า ฟาร์ม | เฌอร่า
เกรต้า ฟาร์ม | เฌอร่า
เกรต้า ฟาร์ม | เฌอร่า
เกรต้า ฟาร์ม | เฌอร่า
TAG : Wood Plank
Share line

Recommended Projects