เดอะ บัลโคนี วิลเลจ | เฌอร่า
เดอะ บัลโคนี วิลเลจ | เฌอร่า
เดอะ บัลโคนี วิลเลจ | เฌอร่า
โครงการตัวอย่าง
Project Reference : Hotel & Resort

เดอะ บัลโคนี วิลเลจ

สินค้าที่ใช้: - หลังคา เฌอร่า ซีดาร์เชค สีแบล็คเวงเก้

สถานที่ : เชียงใหม่, ประเทศไทย

สินค้าที่ใช้:

- หลังคา เฌอร่า ซีดาร์เชค สีแบล็คเวงเก้

หลังคา เฌอร่า ซีดาร์ เชค เนื้อสัมผัสสวยดุจไม้จริง สีสวยทนทาน ด้วยเทคโนโลยีสีในเนื้อ (Color Through) ทำให้รู้สึกได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น

 

Related Products

Recommended Projects