เดอะ เพสตรี้ อาร์คิเทค | เฌอร่า
โครงการตัวอย่าง
Project Reference : Commercial Building

เดอะ เพสตรี้ อาร์คิเทค

สถานที่ : อยุธยา, ประเทศไทย

วัสดุที่ใช้

- ไม้ฝา สเปลนดิด เฌอร่า

 

Images Gallery
เดอะ เพสตรี้ อาร์คิเทค | เฌอร่า
เดอะ เพสตรี้ อาร์คิเทค | เฌอร่า
เดอะ เพสตรี้ อาร์คิเทค | เฌอร่า
เดอะ เพสตรี้ อาร์คิเทค | เฌอร่า
เดอะ เพสตรี้ อาร์คิเทค | เฌอร่า
เดอะ เพสตรี้ อาร์คิเทค | เฌอร่า
เดอะ เพสตรี้ อาร์คิเทค | เฌอร่า
เดอะ เพสตรี้ อาร์คิเทค | เฌอร่า
เดอะ เพสตรี้ อาร์คิเทค | เฌอร่า
Share line

Recommended Projects