มารดาดี เฮอริเทจ ริเวอร์วิลเลจ | เฌอร่า
มารดาดี เฮอริเทจ ริเวอร์วิลเลจ | เฌอร่า
มารดาดี เฮอริเทจ ริเวอร์วิลเลจ | เฌอร่า
มารดาดี เฮอริเทจ ริเวอร์วิลเลจ | เฌอร่า
มารดาดี เฮอริเทจ ริเวอร์วิลเลจ | เฌอร่า
โครงการตัวอย่าง
Project Reference : Hotel & Resort

มารดาดี เฮอริเทจ ริเวอร์วิลเลจ

วัสดุที่ใช้ : ไม้พื้นเฌอร่า

สถานที่ : เชียงใหม่, ประเทศไทย

วัสดุที่ใช้ :
ไม้พื้นเฌอร่า

คุณศรันย์ ภัทโรพงศ์
เจ้าของวิลล่า มารดาดี

คุณปวรรธน์ ตันตยานุสรณ์
สถาปนิก บจก.นิวัตร อาร์คิเทค

Video

Map

Images Gallery
มารดาดี เฮอริเทจ ริเวอร์วิลเลจ | เฌอร่า
มารดาดี เฮอริเทจ ริเวอร์วิลเลจ | เฌอร่า
มารดาดี เฮอริเทจ ริเวอร์วิลเลจ | เฌอร่า
มารดาดี เฮอริเทจ ริเวอร์วิลเลจ | เฌอร่า
มารดาดี เฮอริเทจ ริเวอร์วิลเลจ | เฌอร่า
มารดาดี เฮอริเทจ ริเวอร์วิลเลจ | เฌอร่า
มารดาดี เฮอริเทจ ริเวอร์วิลเลจ | เฌอร่า
มารดาดี เฮอริเทจ ริเวอร์วิลเลจ | เฌอร่า
TAG : Floor
Share line

Recommended Projects