ช็อคโกแลตวิลล์ | เฌอร่า
โครงการตัวอย่าง
Project Reference : Commercial Building

ช็อคโกแลตวิลล์

สถานที่ : กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้:

- ไม้ฝาสเปลนดิด เฌอร่า // ไม้ฝา เฌอร่า // ไม้ระแนงเฌอร่า // ไม้เชิงชายเฌอร่า

กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ เฌอร่า สำหรับงานผนังสร้างความหลากหลายให้กับงานตกแต่งผนัง ซึ่งไม่เพียงแต่สะท้อนความอบอุ่นด้วยลวดลายและสีสันเฉกเช่นไม้ธรรมชาติ หากยังแฝงความทันสมัยด้วยวิธีการตกแต่งผิวและทำสีในรูปแบบต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Images Gallery
ช็อคโกแลตวิลล์ | เฌอร่า
ช็อคโกแลตวิลล์ | เฌอร่า
ช็อคโกแลตวิลล์ | เฌอร่า
ช็อคโกแลตวิลล์ | เฌอร่า
ช็อคโกแลตวิลล์ | เฌอร่า
ช็อคโกแลตวิลล์ | เฌอร่า
ช็อคโกแลตวิลล์ | เฌอร่า
ช็อคโกแลตวิลล์ | เฌอร่า
ช็อคโกแลตวิลล์ | เฌอร่า
ช็อคโกแลตวิลล์ | เฌอร่า
ช็อคโกแลตวิลล์ | เฌอร่า

Recommended Projects