เทคโนโลยี
ไฟเบอร์ซีเมนต์ 
นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ของ
การอยู่อาศัยบนโลก

ผลิตภัณฑ์ของ เฌอร่า นั้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและได้รับการรับรองในระดับสากล วัตถุดิบของเทคโนยี ประกอบไปด้วยเส้นใยเซลลูโลสที่ได้จากต้นไม้ที่เติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และซิลิกา ดังนั้น เฌอร่า จึงใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดมลภาวะ

กระบวนการผลิตของ เฌอร่า คำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ช่วยประหยัดพลังงาน ลดการปล่อยของเสียและมุ่งเน้นไปที่พลังงานทดแทน

เพื่อชีวิตที่สมดุลอย่างกลมกลืนสมบูรณ์แบบ เฌอร่า มุ่งมั่นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าขั้นตอนการการผลิตที่รวดเร็วและสะอาด ลดของเสียจากกระบวนการผลิต ช่วยประหยัดพลังงานในครัวเรือน และมีส่วนช่วยในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติShare line