ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ประกาศ เรื่อง วันที่บันทึกข้อมูล วันที่ปิดรับข้อเสนอ
MHP-000462 ประกวดราคางานจ้างรักษาความปลอดภัยประจำโรงงาน (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
18 พฤศจิกายน 2563
7 ธันวาคม 2563
เวลา 15:00 น.
MHP-000461 ประกวดราคางานเช่ารถประจำหน่วยงาน ปี 2564
17 พฤศจิกายน 2563
24 พฤศจิกายน 2563
เวลา 12:00 น.
MHP-000460 ประกวดราคางานจ้างสร้างและติดตั้ง Cone Tank & Platform for Project M20 (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
13 พฤศจิกายน 2563
30 พฤศจิกายน 2563
เวลา 17:00 น.
MHP-000459 ประกวดราคา MDB for Sand 3 (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
10 พฤศจิกายน 2563
24 พฤศจิกายน 2563
เวลา 12:00 น.
MHP-000458 ประกวดราคางานจ้างรักษาความปลอดภัย ประจําโรงงานนครศรีธรรมราช
9 พฤศจิกายน 2563
24 พฤศจิกายน 2563
เวลา 17:00 น.
MHP-000457 ประกวดราคางานเช่าใช้รถยก (ฟอร์คลิฟท์) เชื้อเพลิง LPG สัญญาเช่า 36 เดือน (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
5 พฤศจิกายน 2563
12 พฤศจิกายน 2563
เวลา 12:00 น.
MHP-000456 ประกวดราคางานดูแลรักษาความสะอาดภายในโรงงาน (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
3 พฤศจิกายน 2563
13 พฤศจิกายน 2563
เวลา 15:00 น.
MHP-000455 ประกวดราคาถ่านหิน (Coal: Sub bituminous) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยวิธี E-Auction
26 ตุลาคม 2563
27 ตุลาคม 2563
เวลา 14:00 น.
MHP-000454 ประกวดราคาชุด Power unit M14,M15,M16 (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
21 ตุลาคม 2563
29 ตุลาคม 2563
เวลา 17:00 น.