ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ประกาศ เรื่อง วันที่บันทึกข้อมูล วันที่ปิดรับข้อเสนอ
MHP-000476 ประกวดราคางาน Modify Hardware and Rebuild Software Feed In/Out FL3 (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
16 ธันวาคม 2563
23 ธันวาคม 2563
เวลา 12:00 น.
MHP-000475 ประกวดราคาสารเคมี Epoxy ประจำปี 2564 (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
16 ธันวาคม 2563
22 ธันวาคม 2563
เวลา 17:00 น.
MHP-000474 ประกวดราคางาน Main Power High Volt for Sand 3 (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
14 ธันวาคม 2563
18 ธันวาคม 2563
เวลา 17:00 น.
MHP-000473 ประกวดราคางานรมยาตู้คอนเทนเนอร์ (Fumigation)
10 ธันวาคม 2563
17 ธันวาคม 2563
เวลา 15:00 น.
MHP-000472 ประกวดราคางานออกแบบ สร้างและติดตั้งระบบลำเลียง Feed-out Depallet (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
9 ธันวาคม 2563
23 ธันวาคม 2563
เวลา 15:00 น.
MHP-000471 ประกวดราคางานจ้างออกแบบ สร้างประกอบและติดตั้งเครื่อง Punching Machine ระบบข้อเหวี่ยง สายการผลิต (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
8 ธันวาคม 2563
17 ธันวาคม 2563
เวลา 17:00 น.
MHP-000470 ประกวดราคางานจ้างเดินท่อ Steam ระบบ Main Steam Header to Autoclave M20 และระบบท่อ Branch Steam พร้อม Platform (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
7 ธันวาคม 2563
17 ธันวาคม 2563
เวลา 15:00 น.
MHP-000469 ประกวดราคางานก่อสร้างบ่อพักน้ำสำรองขนาดความจุ 35,000 ลูกบาศก์เมตร (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
26 พฤศจิกายน 2563
15 ธันวาคม 2563
เวลา 15:00 น.
MHP-000468 ประกวดราคาระบบบริหารลานจอดรถยนต์ (บ.เฌอร่า สำนักงานใหญ่)
23 พฤศจิกายน 2563
9 ธันวาคม 2563
เวลา 12:00 น.