ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ประกาศ เรื่อง วันที่บันทึกข้อมูล วันที่ปิดรับข้อเสนอ
MHP-000485 ประกวดราคาแผ่นเหล็กเจาะรู ขนาด 1300x2500x5 Hole 15 P25 (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
6 มกราคม 2564
12 มกราคม 2564
เวลา 17:00 น.
MHP-000484 ประกวดราคา LLDPE Stretch Film (ฟิล์มยืด)
5 มกราคม 2564
11 มกราคม 2564
เวลา 15:00 น.
MHP-000483 ประกวดราคาถุงพลาสติกชนิด HDPE และ LLDPE
4 มกราคม 2564
11 มกราคม 2564
เวลา 15:00 น.
MHP-000482 ประกวดราคาม้วนฟิ ล์ม HDPE (HDPE Film)
4 มกราคม 2564
11 มกราคม 2564
เวลา 15:00 น.
MHP-000481 ประกวดราคาแผ่นโฟมโพลีเอทิลีน (PE Foam)
4 มกราคม 2564
11 มกราคม 2564
เวลา 15:00 น.
MHP-000480 ประกวดราคางาน Shrink Film (พิมพ์ 3 สี และ 2 สี)
24 ธันวาคม 2563
6 มกราคม 2564
เวลา 15:00 น.
MHP-000479 ประกวดราคาพาเลทไม้เพื่อการส่งออก
23 ธันวาคม 2563
6 มกราคม 2564
เวลา 15:00 น.
MHP-000478 ประกวดราคากระดาษฉาก (Corner Bar)
21 ธันวาคม 2563
5 มกราคม 2564
เวลา 15:00 น.
MHP-000477 ประกวดราคาถ่านหิน (Coal: Sub bituminous) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยวิธี E-Auction
21 ธันวาคม 2563
23 ธันวาคม 2563
เวลา 15:00 น.