ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ประกาศ เรื่อง วันที่บันทึกข้อมูล วันที่ปิดรับข้อเสนอ
MHP-000206 ประกวดราคางานออกแบบและสร้างเครื่องจักรพร้อมติดตั้ง เครื่อง 4'x4' & 4'x8' และ 2'x8'Board Auto Pack System
28 กันยายน 2561
19 ตุลาคม 2561
เวลา 17:00 น.
MHP-000205 ประกวดราคางานจ้างติดตั้งฐาน PUMP และงานจ้างเดินท่อ HDPE
28 กันยายน 2561
5 ตุลาคม 2561
เวลา 15:00 น.
MHP-000204 ประกวดราคางานว่าจ้างบริหารจัดการ ประชาสัมพันธ์สินค้า และผลิตภัณฑ์ผ่านทางออนไลน์ สื่อ Facebook
27 กันยายน 2561
2 ตุลาคม 2561
เวลา 15:00 น.
MHP-000203 ประกวดราคาเช่าใช้รถฟอร์คลิฟท์ ขนาด 4.0-7.0 ตัน ระยะสัญญาเช่า 3 ปี (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี) - Rebidding
26 กันยายน 2561
11 ตุลาคม 2561
เวลา 15:00 น.
MHP-000202 ประกวดราคางานจ้างสร้าง Forming Roll 5 m (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
26 กันยายน 2561
16 ตุลาคม 2561
เวลา 17:00 น.
MHP-000201 ประกวดราคาถ่านหิน (Coal: Sub bituminous) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
26 กันยายน 2561
27 กันยายน 2561
เวลา 15:00 น.
MHP-000200 ประกวดราคางานจ้างปรับปรุงระบบ Belt Conveyor Table for 5 Catcher Tanks; M.06, M.15 และ M.16 (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
25 กันยายน 2561
10 ตุลาคม 2561
เวลา 15:00 น.
MHP-000199 ประกวดราคางานจ้างสร้างเครื่องจักร งานโครงการ Convert M06 - Lot#2 (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
24 กันยายน 2561
4 ตุลาคม 2561
เวลา 15:00 น.
MHP-000198 ประกวดราคางานสร้างเครื่องจักร งานโครงการ Convert M06 (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
18 กันยายน 2561
27 กันยายน 2561
เวลา 15:00 น.