ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ประกาศ เรื่อง วันที่บันทึกข้อมูล วันที่ปิดรับข้อเสนอ
MHP-000493 ประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร Autoclave M17-18 และอาคาร RM (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
14 มกราคม 2564
4 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 15:00 น.
MHP-000492 ประกวดราคางานจ้างถมดินลูกรังและบดอัดดิน พื้นที่อาคาร Autoclave M17-18 และอาคาร RM (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
13 มกราคม 2564
19 มกราคม 2564
เวลา 15:00 น.
MHP-000491 ประกวดราคางานจ้างออกแบบ สร้าง และติดตั้ง ระบบ Softener Supply boiler 15,16 TON (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
13 มกราคม 2564
25 มกราคม 2564
เวลา 17:00 น.
MHP-000490 ประกวดราคาน้ำมันหล่อลื่นและจาระบี ประจำปี 2564 (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
8 มกราคม 2564
25 มกราคม 2564
เวลา 15:00 น.
MHP-000489 ประกวดราคาถุงมือผ้าฝ้าย ประจำปี 2564 (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
8 มกราคม 2564
25 มกราคม 2564
เวลา 15:00 น.
MHP-000488 ประกวดราคาพาเลทไม้เพื่อการขนส่งภายในประเทศ
7 มกราคม 2564
13 มกราคม 2564
เวลา 15:00 น.
MHP-000487 ประกวดราคางาน Carton+Corrugated Sheet (กระดาษลูกฟูก)
6 มกราคม 2564
11 มกราคม 2564
เวลา 15:00 น.
MHP-000486 ประกวดราคาค่าบริการจัดส่งสินค้าทางเรือ (Freight) ประจำปี 2564
6 มกราคม 2564
24 ธันวาคม 2564
เวลา 17:30 น.
MHP-000485 ประกวดราคาแผ่นเหล็กเจาะรู ขนาด 1300x2500x5 Hole 15 P25 (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
6 มกราคม 2564
12 มกราคม 2564
เวลา 17:00 น.