ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ประกาศ เรื่อง วันที่บันทึกข้อมูล วันที่ปิดรับข้อเสนอ
MHP-000498 ประกวดราคางานจ้างลอกท่อระบายน้ำพื้นที่โรงงาน (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
25 มกราคม 2564
12 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 15:00 น.
MHP-000497 ประกวดราคางานจ้างออกแบบและปรับปรุงอาคารพร้อมสร้าง Concrete Foundation สำหรับ Boiler 35 Ton (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
22 มกราคม 2564
19 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 15:00 น.
MHP-000496 ประกวดราคาถ่านหิน (Coal: Sub bituminous) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยวิธี E-Auction
19 มกราคม 2564
22 มกราคม 2564
เวลา 15:00 น.
MHP-000495 ประกวดราคาพาเลทไม้เพื่อการส่งออก
18 มกราคม 2564
21 มกราคม 2564
เวลา 15:00 น.
MHP-000494 ประกวดราคางานจ้างสร้างระบบ SCADA และระบบ MES (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
15 มกราคม 2564
25 มกราคม 2564
เวลา 15:00 น.
MHP-000493 ประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร Autoclave M17-18 และอาคาร RM (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
14 มกราคม 2564
4 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 15:00 น.
MHP-000492 ประกวดราคางานจ้างถมดินลูกรังและบดอัดดิน พื้นที่อาคาร Autoclave M17-18 และอาคาร RM (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
13 มกราคม 2564
19 มกราคม 2564
เวลา 15:00 น.
MHP-000491 ประกวดราคางานจ้างออกแบบ สร้าง และติดตั้ง ระบบ Softener Supply boiler 15,16 TON (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
13 มกราคม 2564
25 มกราคม 2564
เวลา 17:00 น.
MHP-000490 ประกวดราคาน้ำมันหล่อลื่นและจาระบี ประจำปี 2564 (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
8 มกราคม 2564
25 มกราคม 2564
เวลา 15:00 น.