ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ประกาศ เรื่อง วันที่บันทึกข้อมูล วันที่ปิดรับข้อเสนอ
MHP-000363 ประกวดราคางานจ้างออกแบบ สร้าง และติดตั้ง ระบบ Automation Full System Auto Pack#11 (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
27 มกราคม 2563
12 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 17:00 น.
MHP-000362 ประกวดราคาถ่านหิน (Coal: Sub bituminous) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
20 มกราคม 2563
23 มกราคม 2563
เวลา 15:00 น.
MHP-000361 ประกวดราคาขายเศษซากและทรัพย์สิน (บมจ.เฌอร่า โรงงานพุทธมณฑลสาย 5)
17 มกราคม 2563
27 มกราคม 2563
เวลา 17:00 น.
MHP-000360 ประกวดราคาพาเลทไม้เพื่อการขนส่งภายในประเทศ
15 มกราคม 2563
20 มกราคม 2563
เวลา 15:00 น.
MHP-000359 ประกวดราคางานสร้างพร้อมติดตั้ง Couch Lifting Device M12 (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
12 มกราคม 2563
20 มกราคม 2563
เวลา 12:00 น.
MHP-000358 ประกวดราคางานสั่งทำและติดตั้งเต็นท์ผ้าใบพร้อมโครงสร้าง (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
8 มกราคม 2563
23 มกราคม 2563
เวลา 15:00 น.
MHP-000357 ประกวดราคางานถมดินลูกรังและบดอัดดิน อาคาร Autoclave 31-33 (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
8 มกราคม 2563
16 มกราคม 2563
เวลา 12:00 น.
MHP-000356 ประกวดราคางานออกแบบ สร้าง และติดตั้งระบบกำเนิดไอน้ำอุตสาหกรรม (Boiler) (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
7 มกราคม 2563
23 มกราคม 2563
เวลา 17:00 น.
MHP-000355 ประกวดราคางานย้ายเครน 5 ตัน พร้อมติดตั้งใหม่ (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
7 มกราคม 2563
17 มกราคม 2563
เวลา 15:00 น.