เลขที่ประกาศ SHERA-0006 วันที่ประกาศ 4 มีนาคม 2564

 • เรื่อง
  Subject
  ประกวดราคาเพื่อสรรหาผู้รับจ้างออกแบบ ทำแบบรายละเอียด สร้างและดำเนินการติดตั้งระบบ Re-Stacker System (M17 & M18) โรงงาน เฌอร่า ลพบุรี
 • รายละเอียดประกาศ
  Detail
 • ชื่อผู้ติดต่อ
  Contact Name
  นายนพพล วงศ์คำหาร
 • เบอต์ติดต่อ
  Telephone No.
  02-291-2888 ต่อ 9867 หรือ 063-206-4640
 • อีเมล
  E-mail Address
  noppol_v@shera.com
 • วันที่ปิดรับข้อเสนอ
  Offer closing date
  26 มีนาคม 2564
  เวลา 17:00 น.
หมายเหตุ : เอกสารนี้เป็นเพียงสรุปรายละเอียดจากประกาศจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ
Share line