เลขที่ประกาศ SHERA-0002 วันที่ประกาศ 19 กุมภาพันธ์ 2564

 • เรื่อง
  Subject
  ประกวดราคาถ่านหิน (Coal: Sub bituminous) เพื่อใช้เป็ นเชื้อเพลิง
 • รายละเอียดประกาศ
  Detail
 • ชื่อผู้ติดต่อ
  Contact Name
  นางสาวอรพินท์ พิจิตอำพล
 • เบอต์ติดต่อ
  Telephone No.
  0935809293
 • อีเมล
  E-mail Address
  orapin_p@shera.com
 • วันที่ปิดรับข้อเสนอ
  Offer closing date
  24 กุมภาพันธ์ 2564
  เวลา 15:00 น.
หมายเหตุ : เอกสารนี้เป็นเพียงสรุปรายละเอียดจากประกาศจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ
Share line