เลขที่ประกาศ MHP-000466 วันที่ประกาศ 23 พฤศจิกายน 2563

 • เรื่อง
  Subject
  ประกวดราคาแผ่นโฟมโพลีเอทิลีน (PE Foam)
 • รายละเอียดประกาศ
  Detail
 • ชื่อผู้ติดต่อ
  Contact Name
  นางสาวอรพินท์ พิจิตอำพล
 • เบอต์ติดต่อ
  Telephone No.
  022899813
 • อีเมล
  E-mail Address
  orapin_p@shera.com
 • วันที่ปิดรับข้อเสนอ
  Offer closing date
  27 พฤศจิกายน 2563
  เวลา 15:00 น.
หมายเหตุ : เอกสารนี้เป็นเพียงสรุปรายละเอียดจากประกาศจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ
Share line