เลขที่ประกาศ MHP-000463 วันที่ประกาศ 18 พฤศจิกายน 2563

 • เรื่อง
  Subject
  ประกวดราคางานจ้างสร้าง Sieve Cylinder Dia.1000 Project M20 (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
 • รายละเอียดประกาศ
  Detail
 • ชื่อผู้ติดต่อ
  Contact Name
  นายนพพล วงศ์คำหาร
 • เบอต์ติดต่อ
  Telephone No.
  02-291-2888 ต่อ 9867
 • อีเมล
  E-mail Address
  ืnoppol_v@shera.com
 • วันที่ปิดรับข้อเสนอ
  Offer closing date
  9 ธันวาคม 2563
  เวลา 17:00 น.
หมายเหตุ : เอกสารนี้เป็นเพียงสรุปรายละเอียดจากประกาศจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ
Share line