เลขที่ประกาศ MHP-000304 วันที่ประกาศ 18 กรกฎาคม 2562

 • เรื่อง
  Subject
  ประกวดราคางานจ้างวิเคราะห์ ควบคุมและอำนวยการใช้หม้อไอน้ำ(Boiler)
 • รายละเอียดประกาศ
  Detail
 • ชื่อผู้ติดต่อ
  Contact Name
  นายสิปปกร เนาวรัตน์
 • เบอต์ติดต่อ
  Telephone No.
  036-770-011 ต่อ 273
 • อีเมล
  E-mail Address
  sippakorn_n@shera.com
 • วันที่ปิดรับข้อเสนอ
  Offer closing date
  2 สิงหาคม 2562
  เวลา 15:00 น.
หมายเหตุ : เอกสารนี้เป็นเพียงสรุปรายละเอียดจากประกาศจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ
Share line