เลขที่ประกาศ MHP-000303 วันที่ประกาศ 28 มิถุนายน 2562

 • เรื่อง
  Subject
  ประกวดราคางานสร้างและติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบ RO ขนาด 3Q/hr. (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
 • รายละเอียดประกาศ
  Detail
 • ชื่อผู้ติดต่อ
  Contact Name
  นายนพพล วงศ์คำหาร
 • เบอต์ติดต่อ
  Telephone No.
  02-291-2888 ต่อ 9867
 • อีเมล
  E-mail Address
  cpu_mech@shera.com
 • วันที่ปิดรับข้อเสนอ
  Offer closing date
  22 กรกฎาคม 2562
  เวลา 17:00 น.
หมายเหตุ : เอกสารนี้เป็นเพียงสรุปรายละเอียดจากประกาศจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ
Share line