เลขที่ประกาศ MHP-000302 วันที่ประกาศ 26 มิถุนายน 2562

 • เรื่อง
  Subject
  ประกวดราคาบรรจุภัณฑ์จากกระดาษลูกฟูก ( Carton & Corrugated Sheet)
 • รายละเอียดประกาศ
  Detail
 • ชื่อผู้ติดต่อ
  Contact Name
  นางสาวอรพินท์ พิจิตอำพล
 • เบอต์ติดต่อ
  Telephone No.
  02-291-2888 ต่อ 9813
 • อีเมล
  E-mail Address
  cpu_packaging@shera.com
 • วันที่ปิดรับข้อเสนอ
  Offer closing date
  1 กรกฎาคม 2562
  เวลา 15:00 น.
 • ไฟล์แนบ
  Attachment
หมายเหตุ : เอกสารนี้เป็นเพียงสรุปรายละเอียดจากประกาศจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ
Share line