เลขที่ประกาศ MHP-000297 วันที่ประกาศ 19 มิถุนายน 2562

 • เรื่อง
  Subject
  ประกวดราคาถ่านหิน (Coal: Sub bituminous) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
 • รายละเอียดประกาศ
  Detail
 • ชื่อผู้ติดต่อ
  Contact Name
  นางสาวอรพินท์ พิจิตอำพล
 • เบอต์ติดต่อ
  Telephone No.
  02-291-2888 ต่อ 9813
 • อีเมล
  E-mail Address
  cpu_packaging@shera.com
 • วันที่ปิดรับข้อเสนอ
  Offer closing date
  26 มิถุนายน 2562
  เวลา 15:00 น.
หมายเหตุ : เอกสารนี้เป็นเพียงสรุปรายละเอียดจากประกาศจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ
Share line