เลขที่ประกาศ MHP-000291 วันที่ประกาศ 17 มิถุนายน 2562

 • เรื่อง
  Subject
  ประกวดราคางานขนส่งกระเบื้องเพื่อผลิตกระเบื้องลอน, อุปกรณ์ครอบขาว และเพื่อแพ็คกระเบื้องลอน (บมจ.เฌอร่า โรงงานพุทธมลฑล สาย5)
 • รายละเอียดประกาศ
  Detail
 • ชื่อผู้ติดต่อ
  Contact Name
  นายบูรพา กลับดี
 • เบอต์ติดต่อ
  Telephone No.
  075-410870 ต่อ 270
 • อีเมล
  E-mail Address
  burapa_k@shera.com
 • วันที่ปิดรับข้อเสนอ
  Offer closing date
  24 มิถุนายน 2562
  เวลา 16:00 น.
หมายเหตุ : เอกสารนี้เป็นเพียงสรุปรายละเอียดจากประกาศจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ
Share line