เลขที่ประกาศ MHP-000290 วันที่ประกาศ 17 มิถุนายน 2562

 • เรื่อง
  Subject
  ประกวดราคางาน PM Boiler 25Ton, 15Ton, 16Ton & 12Ton ประจำปี 2562 (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
 • รายละเอียดประกาศ
  Detail
 • ชื่อผู้ติดต่อ
  Contact Name
  นายธีรภัทร์ วงษ์กุหลาบ
 • เบอต์ติดต่อ
  Telephone No.
  036-770-011 ต่อ 270
 • อีเมล
  E-mail Address
  teeraphat_w@shera.com
 • วันที่ปิดรับข้อเสนอ
  Offer closing date
  28 มิถุนายน 2562
  เวลา 17:00 น.
หมายเหตุ : เอกสารนี้เป็นเพียงสรุปรายละเอียดจากประกาศจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ
Share line