เลขที่ประกาศ MHP-000270 วันที่ประกาศ 12 เมษายน 2562

 • เรื่อง
  Subject
  ประกวดราคางานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยและดูแลจราจร (บมจ.เฌอร่า สำนักงานใหญ่)
 • รายละเอียดประกาศ
  Detail
 • ชื่อผู้ติดต่อ
  Contact Name
  นางสาวภัทราสินี โรจนพานิช
 • เบอต์ติดต่อ
  Telephone No.
  02-291-2888 ต่อ 9962 และ 086-341-6823
 • อีเมล
  E-mail Address
  cpu_int@shera.com
 • วันที่ปิดรับข้อเสนอ
  Offer closing date
  24 เมษายน 2562
  เวลา 15:00 น.
หมายเหตุ : เอกสารนี้เป็นเพียงสรุปรายละเอียดจากประกาศจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ
Share line