เลขที่ประกาศ MHP-000266 วันที่ประกาศ 26 มีนาคม 2562

 • เรื่อง
  Subject
  ประกวดราคางานบริการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 22KV/400V ชนิด Oil Type และ Dry Type (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
 • รายละเอียดประกาศ
  Detail
 • ชื่อผู้ติดต่อ
  Contact Name
  นายสิปปกร เนาวรัตน์
 • เบอต์ติดต่อ
  Telephone No.
  036-770-011 ต่อ 273
 • อีเมล
  E-mail Address
  sippakorn_n@shera.com
 • วันที่ปิดรับข้อเสนอ
  Offer closing date
  26 เมษายน 2562
  เวลา 15:00 น.
 • ไฟล์แนบ
  Attachment
หมายเหตุ : เอกสารนี้เป็นเพียงสรุปรายละเอียดจากประกาศจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ
Share line