ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ประกาศ เรื่อง วันที่บันทึกข้อมูล วันที่ปิดรับข้อเสนอ
MHP-000430 งานประกวดราคาเพื่อสรรหาผู้รับจ้างออกแบบ สร้าง และติดตั้ง ระบบย่อยเศษกระเบื้อง โครงการ UPCAP Hard Waste 2000 TPM
7 สิงหาคม 2563
19 สิงหาคม 2563
เวลา 17:30 น.
MHP-000429 งานจัดซื้อก๊าซปิโตรเลียมเหลว แบบ Bulk ปี 2563-2564 (โรงงานลพบุรี)
6 สิงหาคม 2563
18 สิงหาคม 2563
เวลา 15:00 น.
MHP-000428 ประกวดราคางานน้าดื่มถังบริการพนักงาน
6 สิงหาคม 2563
21 สิงหาคม 2563
เวลา 17:00 น.
MHP-000427 งานบริการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ บรรจุตู้คอนเทนเนอร์
31 กรกฎาคม 2563
7 สิงหาคม 2563
เวลา 17:00 น.
MHP-000426 งานประกวดราคาตัดกางเกงสวัสดิการสายสำนักงาน
23 กรกฎาคม 2563
31 กรกฎาคม 2563
เวลา 15:00 น.
MHP-000425 งานประกวดราคาตัดกางเกงสวัสดิการสายโรงงาน
23 กรกฎาคม 2563
31 กรกฎาคม 2563
เวลา 15:00 น.
MHP-000424 ประกวดราคาเพื่อสรรหาผู้รับจ้างออกแบบ สร้าง และติดตั้งระบบกำเนิดไอน้ำอุตสาหกรรม (Boiler) ขนาด 35 Ton/Hr.
20 กรกฎาคม 2563
19 สิงหาคม 2563
เวลา 17:00 น.
MHP-000423 งานประกวดราคาเพื่อจัดซื้อ Crane ขนาด 10 Ton และ 15 Ton พร้อมติดตั้ง
14 กรกฎาคม 2563
7 สิงหาคม 2563
เวลา 17:00 น.
MHP-000422 ประกวดราคาถุงพลาสติกชนิด HDPE และ LLDPE
10 กรกฎาคม 2563
15 กรกฎาคม 2563
เวลา 15:00 น.