ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ประกาศ เรื่อง วันที่บันทึกข้อมูล วันที่ปิดรับข้อเสนอ
MHP-000321 ประกวดราคาถุงมือผ้าฝ้าย และผ้าปิดจมูก ปี 2020 (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
11 ตุลาคม 2562
20 พฤศจิกายน 2562
เวลา 15:00 น.
MHP-000320 ประกวดราคาน้ำมันหล่อลื่นและจาระบี ปี 2020 (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
10 ตุลาคม 2562
15 พฤศจิกายน 2562
เวลา 15:00 น.
MHP-000319 ประกวดราคางานรับจ้างสร้างและติดตั้งระบบแยกไม้ “FL1 Gap Separator"
7 ตุลาคม 2562
22 ตุลาคม 2562
เวลา 17:00 น.
MHP-000318 ประกวดราคางานจัดซื้อ PCD Cutter Lot#2 ปี 2019 (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
2 ตุลาคม 2562
11 ตุลาคม 2562
เวลา 15:00 น.
MHP-000317 ประกวดราคาถ่านหิน (Coal: Sub bituminous) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
17 กันยายน 2562
23 กันยายน 2562
เวลา 15:00 น.
MHP-000316 ประกวดราคา PLC “MODICON" สำหรับงานโครงการ M.07 PLC Revamp (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
9 กันยายน 2562
16 กันยายน 2562
เวลา 15:00 น.
MHP-000315 ประกวดราคาว่าจ้างพยาบาลวิชาชีพ ประจำ บมจ.เฌอร่า โรงงานพุทธมลฑล สาย 5
19 สิงหาคม 2562
28 สิงหาคม 2562
เวลา 17:00 น.
MHP-000314 ประกวดราคาถ่านหิน (Coal: Sub bituminous) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
19 สิงหาคม 2562
23 สิงหาคม 2562
เวลา 15:00 น.
MHP-000313 ประกวดราคาว่าจ้างกำจัดของเสีย (ขี้เถ้าแกลบ) จากกระบวนการผลิต (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
19 สิงหาคม 2562
23 สิงหาคม 2562
เวลา 15:00 น.