ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ประกาศ เรื่อง วันที่บันทึกข้อมูล วันที่ปิดรับข้อเสนอ
MHP-000452 ประกวดราคางานบำบัดของเสียจากกระบวนการผลิต โรงงานลพบุรี
19 ตุลาคม 2563
16 พฤศจิกายน 2563
เวลา 15:00 น.
MHP-000451 ประกวดราคา Transformer Oil Type 2000KVA (CU Winding) for Sand 3
16 ตุลาคม 2563
21 ตุลาคม 2563
เวลา 17:00 น.
MHP-000450 ประกวดราคาเพื่อสรรหาผู้รับจ้างสร้าง Forming Roll 8 m. (DIA.2570 m.) สำหรับติดตั้งที่ โรงงานลพบุรี
15 ตุลาคม 2563
6 พฤศจิกายน 2563
เวลา 17:00 น.
MHP-000449 ประกวดราคางานสร้างพร้อมติดตั้ง Couch Lifting Device For M17, M18
12 ตุลาคม 2563
26 ตุลาคม 2563
เวลา 15:00 น.
MHP-000448 ประกวดราคางานย้ายเครื่องมือ ต่อเติม และติดต้ังระบบสาธารณูปโภคห้องปฏิบัติการ Lab เข้าไปในพื้นที่คลัง ณ บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี
9 ตุลาคม 2563
21 ตุลาคม 2563
เวลา 15:00 น.
MHP-000447 ประกวดราคาประกันชีวิตและสุขภาพพนักงาน ประจำปี 2564
7 ตุลาคม 2563
22 ตุลาคม 2563
เวลา 17:30 น.
MHP-000446 ประกวดราคางานจ้างติดตั้งเครื่องจักร Ball Mill โครงการ Sand Preparation 3 (โรงงานลพบุรี)
1 ตุลาคม 2563
9 ตุลาคม 2563
เวลา 15:00 น.
MHP-000445 ประกวดราคาเพื่อสรรหาผู้รับจ้างรื้อถอนและติดตั้ง Stacking & Stripping for M15 & M16 โรงงานลพบุรี
25 กันยายน 2563
22 ตุลาคม 2563
เวลา 17:00 น.
MHP-000444 ประกวดราคา Transformer Oil Type 1500KVA (CU Winding) for Sand 3 (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
23 กันยายน 2563
1 ตุลาคม 2563
เวลา 17:00 น.