ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ประกาศ เรื่อง วันที่บันทึกข้อมูล วันที่ปิดรับข้อเสนอ
MHP-000315 ประกวดราคาว่าจ้างพยาบาลวิชาชีพ ประจำ บมจ.เฌอร่า โรงงานพุทธมลฑล สาย 5
19 สิงหาคม 2562
28 สิงหาคม 2562
เวลา 17:00 น.
MHP-000314 ประกวดราคาถ่านหิน (Coal: Sub bituminous) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
19 สิงหาคม 2562
23 สิงหาคม 2562
เวลา 15:00 น.
MHP-000313 ประกวดราคาว่าจ้างกำจัดของเสีย (ขี้เถ้าแกลบ) จากกระบวนการผลิต (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
19 สิงหาคม 2562
23 สิงหาคม 2562
เวลา 15:00 น.
MHP-000312 ประกวดราคางานสร้าง Forming Roll 3.8 m. (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
14 สิงหาคม 2562
30 สิงหาคม 2562
เวลา 17:00 น.
MHP-000311 ประกวดราคางานปรับปรุง Forming Roll Perimeter 5M (หล่อปลอกใหม่) (บมจ.เฌอร่า โรงงานพุทธมณฑลสาย 5)
31 กรกฎาคม 2562
9 สิงหาคม 2562
เวลา 10:00 น.
MHP-000310 ประกวดราคาตัดกางเกงสวัสดิการสายโรงงาน
23 กรกฎาคม 2562
5 สิงหาคม 2562
เวลา 12:00 น.
MHP-000309 ประกวดราคาตัดกางเกงสวัสดิการสายสำนักงาน
23 กรกฎาคม 2562
5 สิงหาคม 2562
เวลา 12:00 น.
MHP-000308 ประกวดราคาตัดเสื้อยืดโปโลสวัสดิการ
23 กรกฎาคม 2562
5 สิงหาคม 2562
เวลา 12:00 น.
MHP-000307 ประกวดราคาตัดเสื้อยืดสวัสดิการโรงงาน
23 กรกฎาคม 2562
5 สิงหาคม 2562
เวลา 12:00 น.