ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ประกาศ เรื่อง วันที่บันทึกข้อมูล วันที่ปิดรับข้อเสนอ
MHP-000289 ประกวดราคางานก๊าซปิโตรเหลียมเหลว (LPG) บรรจุถัง ขนาด 15 kg สำหรับรถ Forklift
13 มิถุนายน 2562
28 มิถุนายน 2562
เวลา 15:00 น.
MHP-000288 ประกวดราคางานก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) แบบ Bulk (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
13 มิถุนายน 2562
21 มิถุนายน 2562
เวลา 15:00 น.
MHP-000287 ประกวดราคารองเท้าเซฟตี้ประจำปี 2562
13 มิถุนายน 2562
21 มิถุนายน 2562
เวลา 16:00 น.
MHP-000286 ประกวดราคา เหล็กพืด (Steel Strapping)
13 มิถุนายน 2562
19 มิถุนายน 2562
เวลา 15:00 น.
MHP-000285 ประกวดราคากระดาษฉาก (Corner Bar)
13 มิถุนายน 2562
19 มิถุนายน 2562
เวลา 15:00 น.
MHP-00284 ประกวดราคาแผ่นโฟมโพลีเอทิลีน (PE Foam)
13 มิถุนายน 2562
19 มิถุนายน 2562
เวลา 15:00 น.
MHP-000283 ประกวดราคาสายรัด PET (PET Strapping)
13 มิถุนายน 2562
19 มิถุนายน 2562
เวลา 15:00 น.
MHP-000282 ประกวดราคาพาเลทไม้เพื่อการส่งออก
11 มิถุนายน 2562
18 มิถุนายน 2562
เวลา 15:00 น.
MHP-000281 ประกวดราคาสายรัด PP (PP Strapping)
10 มิถุนายน 2562
17 มิถุนายน 2562
เวลา 15:00 น.