ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ประกาศ เรื่อง วันที่บันทึกข้อมูล วันที่ปิดรับข้อเสนอ
MHP-000386 ประกวดราคา Rubber Lining Dia.3.1x5.5m สำหรับ Ball Mill 1 และ Ball Mill 2 (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
24 มีนาคม 2563
3 เมษายน 2563
เวลา 17:00 น.
MHP-000385 ประกวดราคาถ่านหิน (Coal: Sub bituminous) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
19 มีนาคม 2563
24 มีนาคม 2563
เวลา 15:00 น.
MHP-000384 ประกวดราคางานจ้างซ่อมแซมแก้ไขโครงอาคารผลิต 1 (บมจ.เฌอร่า โรงงานพุทธมณฑลสาย 5)
17 มีนาคม 2563
25 มีนาคม 2563
เวลา 17:00 น.
MHP-000383 ประกวดราคางานจ้างรื้อถอนและติดตั้งงานเดินท่อ โครงการ Upcap Hard waste 2,000 TPM (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
13 มีนาคม 2563
27 มีนาคม 2563
เวลา 17:00 น.
MHP-000382 ประกวดราคางานจ้างทำพ่วงบรรทุกสินค้า (Flat Platform Trailer) สำหรับใช้งานกับหัวลากรถไฟฟ้า (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
11 มีนาคม 2563
24 มีนาคม 2563
เวลา 15:00 น.
MHP-000381 ประกวดราคางานจ้างปรับปรุงระบบขับเคลื่อน STA & STR M14 (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
9 มีนาคม 2563
27 มีนาคม 2563
เวลา 17:00 น.
MHP-000380 ประกวดราคางานรถรับ-ส่งพนักงาน (รถตู้) บ.เฌอร่า โรงงานพุทธมณฑลสาย 5
6 มีนาคม 2563
13 มีนาคม 2563
เวลา 00:00 น.
MHP-000379 ประกวดราคางานจ้างสร้างฐานรากเครื่องจักร โครงการ Up Cap Hard Waste 2,000 TPM (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
4 มีนาคม 2563
12 มีนาคม 2563
เวลา 15:00 น.
MHP-000378 ประกวดราคา Crane ขนาด 10 Ton และ 15 Ton พร้อมงานติดตั้ง (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
3 มีนาคม 2563
20 มีนาคม 2563
เวลา 17:00 น.