ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ประกาศ เรื่อง วันที่บันทึกข้อมูล วันที่ปิดรับข้อเสนอ
MHP-000338 ประกวดราคาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล ขนาด 880 kVA/ 704 kW พร้อมติดตั้ง (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
18 พฤศจิกายน 2562
18 ธันวาคม 2562
เวลา 15:00 น.
MHP-000337 ประกวดราคางานจ้างล้างเครื่องจักร (บ.เฌอร่า โรงงานสาขานครศรีธรรมราช)
13 พฤศจิกายน 2562
20 พฤศจิกายน 2562
เวลา 17:00 น.
MHP-000336 ประกวดราคาการว่าจ้างพยาบาลวิชาชีพ ประจำ บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี
7 พฤศจิกายน 2562
19 พฤศจิกายน 2562
เวลา 15:00 น.
MHP-000335 ประกวดราคางานจ้างออกแบบและวางระบบ SCADA Boiler Control System (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี)
1 พฤศจิกายน 2562
22 พฤศจิกายน 2562
เวลา 15:00 น.
MHP-000334 ประกวดราคางานจ้างรักษาความปลอดภัย ประจำโรงงานนครศรีธรรมราช บมจ.เฌอร่า
31 ตุลาคม 2562
6 พฤศจิกายน 2562
เวลา 17:00 น.
MHP-000333 ประกวดราคางานจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดภายในโรงงาน และดูแลความเป็นระเบียบรอบโรงงานนครศรีธรรมราช บมจ.เฌอร่า
31 ตุลาคม 2562
6 พฤศจิกายน 2562
เวลา 17:00 น.
MHP-000332 ประกวดราคางานจ้างแรงงานผลิตกระเบื้องอุปกรณ์ครอบขาว และกระเบื้องอุปกรณ์ครอบสี (บ.เฌอร่า โรงงานสาขานครศรีธรรมราช)
29 ตุลาคม 2562
8 พฤศจิกายน 2562
เวลา 17:00 น.
MHP-000331 ประกวดราคางานรถรับ-ส่งพนักงาน (รถตู้) บ.เฌอร่า โรงงานนครศรีธรรมราช
29 ตุลาคม 2562
6 พฤศจิกายน 2562
เวลา 17:00 น.
MHP-000330 ประกวดราคางานจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดภายในโรงงาน และดูแลความเป็นระเบียบรอบโรงงานพุทธมลฑลสาย 5 บมจ.เฌอร่า
29 ตุลาคม 2562
7 พฤศจิกายน 2562
เวลา 17:00 น.