Mar 23, 2019   Tips    13,204
Share line

ทริควิธีการจ้างผู้รับเหมา ต่อเติมบ้านให้สวยดังใจ

การสร้างบ้าน และต่อเติมบ้านไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะนอกจากจะต้องมีความใส่ใจในเรื่องของแบบบ้าน และงบประมาณที่จำกัดแล้ว เรื่องผู้รับเหมาก็มีความสำคัญเช่นกันครับ เพราะผู้รับเหมาบางรายก็ทำงานแบบไม่มีคุณภาพ อย่างเช่น ทำงานก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่รับผิดชอบงาน หรือมีพฤติกรรมทุจริตคดโกง เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว วันนี้เฌอร่าขอแนะนำ “เทคนิควิธีการจ้างผู้รับเหมา” เพื่อให้ได้คนที่ไว้ใจมาดูแลต่อเติมบ้าน งานจบสวย มีคุณภาพ

เลือกผู้รับเหมาที่ไว้ใจได้

เจ้าของบ้านสามารถพิจารณาผู้รับเหมาจากผลงานที่ผ่านมา หรือสอบถามจากผู้ที่เคยใช้บริการมาก่อนเพื่อความแน่ใจ ซึ่งควรหาข้อมูล และสอบถามราคาไว้หลาย ๆ เจ้า เพื่อเปรียบเทียบหาผู้รับเหมาที่ดี

สามารถเลือกใช้บริการผู้รับเหมาที่เป็นบริษัท และมีสำนักงานเป็นหลักแหล่ง เพื่อให้สามารถทวงถามความรับผิดชอบได้ง่ายในกรณีเกิดปัญหาขึ้นมาในภายหลัง แนะนำให้คุณเลือกบริษัทที่เป็นสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เพราะบริษัทที่เป็นสมาชิกได้ จะต้องมีมาตรฐานที่สูงพอสมควร อย่างเช่น จะต้องมีสถาปนิกและวิศวกรประจำอยู่ในองค์กร มีผลงานรับสร้างบ้านมาแล้วอย่างน้อย 30 โครงการ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจได้ว่าเราจะได้ผู้รับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญมาดูแลต่อเติมบ้านของคุณ

เลือกผู้รับเหมาที่ไว้ใจได้

ทำสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร

ไม่ว่างานของคุณจะมีมูลค่าเท่าไหร่ ? สิ่งสำคัญที่คุณต้องทำคือ การทำ “หนังสือสัญญาจ้าง” เพื่อใช้เป็นหลักฐานหากคุณมีปัญหากับผู้รับเหมา และต้องไม่ลืมที่จะลงนามอย่างชัดเจน ระบุรายละเอียดให้ครอบคลุม ยกตัวอย่างเช่น ขอบข่ายงานของผู้รับเหมาว่าเป็นการสร้างบ้าน หรือต่อเติมบ้าน, เงื่อนไขการจ่ายค่าจ้างว่ามีการมัดจำ หรือจ่ายกี่งวด เป็นจำนวนเท่าไร, รับประกันงานกี่ปี รวมถึงระบุถึงค่าปรับ ในกรณีที่ล่าช้า

ที่สำคัญคุณจะต้องระบุให้ชัดเจนว่า ต้องการจ้างเฉพาะค่าแรง (เจ้าของบ้านซื้อวัสดุเอง) หรือ จ้างเหมาเบ็ดเสร็จ (ให้ผู้รับเหมาซื้อวัสดุด้วย) เพื่อใช้ในการยืนยันกับผู้รับเหมา ในกรณีที่ผิดกับเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ในสัญญา และทำสัญญาจ้างไว้เพื่อเป็นความสบายใจของทั้งสองฝ่าย และมีการจ่ายเงินตรงตามสัญญาที่ระบุไว้ของทั้งสองฝ่ายนั่นเองครับ

ทำสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร

ทำ Bill of Quantity หรือ BOQ

เป็นการทำบัญชีที่รวบรวมรายการประมาณราคาวัสดุ  และค่าแรงในการก่อสร้าง โดยแยกวัสดุออกเป็นหน่วยของแต่ละประเภทพร้อมด้วยราคาค่าวัสดุ และราคาแรงงาน อย่างเช่น ราคา ปริมาณวัสดุ ชื่อแบรนด์ ชื่อรุ่น รวมถึงขนาดของวัสดุที่จะใช้ในการก่อสร้างจริง นอกจากนี้ควรมีการเผื่อเปอร์เซ็นต์ค่าความเสียหายของวัสดุ และแรงงานเพื่อให้ได้ราคาก่อสร้างที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด เพื่อใช้เป็นสื่อในการหาราคากลางสำหรับค่าก่อสร้าง โดยใช้อ้างอิงราคา เพื่อใช้คิดค่าแรง และค่าวัสดุ รวมถึงยังสามารถใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบงาน และควบคุมราคาก่อสร้างได้

ตัวอย่าง Bill of Quality หรือ BOQ

ตัวอย่าง BOQ ภาพจาก: Dotproperty

BOQ ถือว่าเป็นเอกสารที่สำคัญมาก หากคุณต้องการที่จะว่าจ้างงานใหญ่ ๆ อย่างเช่น สร้างบ้านทั้งหลัง การทำบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และแรงงานที่จะใช้ในการก่อสร้าง ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เจ้าของบ้านควรทำครับ  แต่สำหรับงานเล็ก ๆ ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ BOQ ก็ได้นะครับ อย่างเช่น การจ้างซ่อมแซม หรือต่อเติมบ้าน รีโนเวทผนังห้องของคุณ เปลี่ยนผนังเดิมเป็นผนังตกแต่ง หรือการเปลี่ยน ไม้ฝาสเปลนดิด ไม้ระแนง ที่คุณไม่ต้องจ้างช่างผู้รับเหมา ก็สามารถติดตั้งวัสดุโดยช่างเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพจากเฌอร่า ที่ช่วยให้คุณประหยัดค่าแรง และเวลา แถมยังได้ผนังไม้เทียมที่มีความสวยงามคุณภาพดีอีกด้วย

กำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินให้เหมาะสม

คุณควรมีการแบ่งจ่ายเงินออกเป็นหลาย ๆ งวดตามเนื้องานที่ทำ แทนที่จะจ่ายเป็นเงินก้อนใหญ่เลยทีเดียว เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกเชิดเงินหนี หรือทิ้งงานกลางคัน และยังยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้รับเหมาทำงานให้เร็วยิ่งขึ้นได้ด้วย

เมื่อคุณมีการตกลงเงื่อนไขการจ่ายเงินกับผู้รับเหมาเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมที่จะเขียนระบุเอาไว้ในสัญญาว่าจ้างกันด้วยนะครับ เพราะว่าหากผู้รับเหมาขอเบิกเงินล่วงหน้าเป็นจำนวนมาก จะได้ใช้ในการบอกถึงเงื่อนไขการจ่ายเงินตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ได้ครับ

กำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินให้เหมาะสม

เข้าไปตรวจดูงานเป็นประจำ

เจ้าของบ้านควรมีการเข้าไปตรวจเช็กดูงานก่อสร้าง หรืองานต่อเติมบ้านคุณอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการทำงานที่ผิดไปจากที่ตกลงกันไว้ และป้องกันไม้ให้มีการโกงวัสดุที่ไม่ได้คุณภาพมาใช้ในงาน ทั้งนี้คุณควรเข้าไปตรวจดูงานแบบสุ่มเวลา ไม่ควรไปในวัน และเวลาเดิมทุกครั้ง ซึ่งถ้าหากคุณไม่มีเวลาไปตรวจเองได้ อาจจะจ้างสถาปนิก หรือโฟร์แมนเข้าไปช่วยควบคุมการก่อสร้างเพื่อให้งานออกมาสำเร็จถูกต้อง ปลอดภัย และได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

เข้าไปตรวจดูงานเป็นประจำ

ให้มืออาชีพช่วยตรวจรับบ้าน

เป็นการตรวจสอบบ้านขั้นสุดท้าย (Final check) ที่คุณควรมีมืออาชีพมาทำการตรวจสอบบ้านของคุณ เพราะในการตรวจสอบบ้านบางจุด ไม่สามารถที่จะมองด้วยตาเปล่าได้ และเจ้าของบ้านบางท่าน อาจจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างที่เพียงพอ จึงควรจ้างบริษัทรับตรวจสอบบ้านที่มีความชำนาญเฉพาะ เข้าไปตรวจรับบ้านกับเราด้วย จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าบ้านที่คุณต่อเติม หรือสร้างนั้นตรงตามแบบที่ว่าจ้างไว้ และที่สำคัญ หากบ้านของคุณมีข้อผิดพลาดจากช่างผู้รับเหมา ก็ยังไม่ควรรับมอบบ้าน ควรให้ผู้รับเหมาแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อยก่อนครับ

ให้มืออาชีพช่วยตรวจรับบ้าน

ผู้รับเหมาที่ดีก็มี แต่ผู้รับเหมาที่ไม่ดีก็มีมากเช่นกันครับ เจ้าของบ้านจึงต้องมีความรอบคอบไว้ก่อน ดังนั้นอย่าลืมทำตามคำแนะนำที่ผมนำมาฝากนะครับ

เพื่อให้คุณได้บ้านใหม่ที่สร้างง่าย อยู่สบาย ไม่ต้องหนักใจกับปัญหาที่ตามมาภายหลัง ซึ่งนอกจากจะต้องใส่ใจเรื่องผู้รับเหมาแล้ว อย่าลืมใส่ใจเรื่องวัสดุที่มีคุณภาพกันด้วยนะครับ