Nov 16, 2015   Tips    6,641
Share line

ข้อควรรู้ก่อนการรีโนเวทบ้าน

เมื่ออยู่อาศัยในบ้านหลังเดิมไปสักระยะหนึ่ง บ้านอาจเริ่มชำรุดทรุดโทรมหรือมีจำนวนสมาชิกในครอบครัวเพิ่มมากขึ้น จนหลายคนต้องการรีโนเวทหรือต่อเติมบ้าน เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้านหลังเดิมให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิต แต่การรีโนเวทบ้านเป็นเรื่องใหญ่ หากต้องการให้เป็นไปอย่างราบรื่นและเรียบร้อย ควรให้ความสำคัญกับปัจจัยเหล่านี้ด้วย

1. กฎหมาย: ในทางกฎหมาย เรียกการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงส่วนต่างๆ ของบ้านว่า "การดัดแปลง" ซึ่งครอบคลุมถึงการต่อเติม เพิ่ม ลด ขยาย เปลี่ยนสัดส่วน/น้ำหนัก ให้บ้านมีลักษณะต่างจากเดิม การดัดแปลงบ้านบางกรณีจำเป็นต้องยื่นเรื่องขออนุญาตก่อน จึงแนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาและต้องตามแก้ไขในภายหลัง

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ ฝ่ายโยธา - สำนักงานกรุงเทพมหานคร
http://203.155.220.217/preservices/public.htm


ตัวอย่างแบบฟอร์มขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร


2. งบประมาณ: งบประมาณที่มีจะเป็นตัวกำหนดว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้าง โดยการวางงบประมาณควรศึกษาราคาท้องตลาดประกอบด้วย ควรกำหนดงบแต่ละส่วนให้ชัดเจน อาทิ งบค่าแบบ ค่าวัสดุ ค่าแรงช่าง ฯลฯ นอกจากนี้ ควรเผื่องบประมาณไว้บางส่วน เพราะงบอาจบานปลายได้หากเกิดเหตุที่ไม่คาดคิด เช่น วัสดุขึ้นราคา หรือการก่อสร้างล่าช้าทำให้ต้องจ่ายค่าแรงเพิ่ม


งบประมาณพร้อมเท่าไหร่ การรีโนเวทยิ่งราบรื่นขึ้นเท่านั้น


3. การออกแบบ: ในการออกแบบจะสวยงามสร้างสรรค์อย่างไรก็ได้ แต่ต้องคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยและการใช้ชีวิตประจำวันของคนในบ้านเป็นหลัก ควรมีแปลนที่มีรายละเอียดครบถ้วนเพราะจะช่วยประหยัดเวลาและงบประมาณได้มาก ที่สำคัญ เจ้าของบ้านต้องได้เห็นแปลนละเอียดก่อนเริ่มทำการรีโนเวทด้วย หากมีจุดไหนที่ไม่พอใจ จะได้ปรับแก้ได้ทันท่วงที


ฟังก์ชั่นและดีไซน์ ต้องมาคู่กัน


4. โครงสร้างบ้าน: ก่อนทำการรีโนเวทบ้าน ต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าโครงสร้างเดิมทุกส่วนมีความแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักส่วนที่จะต่อเติมได้ หากพบปัญหาต้องซ่อมแซมให้เรียบร้อย หากละเลยอาจพบกับปัญหาใหญ่ภายหลัง เพราะโครงสร้างอาจรองรับส่วนที่รีโนเวทใหม่ไม่ไหว จนเกิดความเสียหาย ร้าว หรือทรุดตัว รวมถึงอาจเกิดอุบัติเหตุกับผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านได้


ตรวจเช็คให้แน่ใจ เพื่อความปลอดภัยของบ้านเรา


5. วัสดุ: วัสดุแต่ละชนิดย่อมมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ทั้งในด้านรูปลักษณ์ ความทนทาน การรับน้ำหนัก รวมถึงราคา ควรศึกษาข้อมูลหรือปรึกษาช่างผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาวัสดุที่ตอบโจทย์การใช้งาน สอดคล้องกับสไตล์และงบประมาณของเรามากที่สุด ไม่ควรเลือกซื้อวัสดุโดยเน้นของราคาถูกเพียงอย่างเดียว ต้องคำนึงถึงคุณภาพด้วย เพราะความปลอดภัยของคนในบ้านเรามีค่ามากกว่าเงินส่วนต่างเพียงไม่กี่บาท


บ้านที่ดี ต้องสร้างจากวัสดุคุณภาพดี (โครงการ Desa Budiman ใช้ไม้ฝาเฌอร่า)


6. ผู้รับเหมา: ควรเลือกผู้รับเหมาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ อย่าลืมตรวจสอบความน่าเชื่อถือและดูตัวอย่างผลงานก่อนตัดสินใจ ทั้งนี้เพื่อความอุ่นใจอาจเลือกจ้างผู้รับเหมาที่เป็นบริษัท มีสำนักงานเป็นหลักแหล่ง เพราะหากมีปัญหา จะสามารถติดตามทวงถามความรับผิดชอบได้สะดวกยิ่งขึ้น
สัญญาจ้างควรทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน ครอบคลุม พร้อมกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินให้เหมาะสม เพื่อป้องกันปัญหาผู้รับเหมาบางรายไม่รับผิดชอบ รับเงินแล้วทิ้งงาน


ผู้รับเหมา ผู้รับบทบาทสำคัญในการรีโนเวท


บางท่านอาจรู้สึกว่า 6 ปัจจัยที่กล่าวมาเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก แต่เชื่อเถอะค่ะว่าถ้าไม่ให้ความสำคัญกับปัจจัยเหล่านี้ การรีโนเวทบ้านของเราจะมีเรื่องยุ่งยากตามมาอีกมากมาย ดังนั้นใส่ใจสักนิด แล้วจะพบว่าการรีโนเวทบ้านครั้งนี้เป็นเรื่องที่แสนคุ้มค่า เหมือนได้รีโนเวทการใช้ชีวิตของเราให้สุขสบายขึ้นอีกเยอะ
Share line