Jun 28, 2015   Tips    5,949
Share line

ต่อเติมบ้านแบบไหน? ไม่ต้องวุ่นวายเรื่องขออนุญาต

ปัจจุบันนี้ การรีโนเวทหรือตกแต่ง/ต่อเติมบ้านเก่าให้กลายเป็นบ้านใหม่ที่สวยน่าอยู่กำลังเป็นที่นิยมมาก จากทั้งกลุ่มเจ้าของบ้านที่อยู่อาศัยมานานแล้วต้องการเปลี่ยนบรรยากาศ และจากกลุ่มผู้ซื้อบ้านที่เลือกซื้อบ้านมือสองมารีโนเวท เพราะราคาถูกกว่าบ้านใหม่หรือเพราะบ้านใหม่ในท้องตลาดมีดีไซน์และฟังก์ชั่นที่ไม่ถูกใจ

แต่การตกแต่ง/ต่อเติมบ้าน อาจส่งผลต่อโครงสร้างบ้านและต่อสิ่งแวดล้อมรอบๆ จึงมีประกาศตาม พรบ. ควบคุมอาคารว่า ผู้ที่จะทำการดัดแปลงอาคารจำเป็นต้องไปทำเรื่องขออนุญาตที่ฝ่ายโยธาฯ ของเขตพื้นที่นั้นๆ ยกเว้น 5 ข้อเหล่านี้ ที่สามารถทำได้เลยโดยไม่ต้องขออนุญาต

1. การเปลี่ยนโครงสร้างของอาคารโดยใช้วัสดุที่มีขนาด จำนวน และชนิดเดียวกับของเดิม ยกเว้นโครงสร้างที่ทำจากคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง หรือเหล็กรูปพรรณ
ตัวอย่าง: เปลี่ยนโครงสร้างที่ทำจากไม้ อาทิ เสา คาน ตง เพราะของเดิมผุ "ไม่ต้องขออนุญาต"
2. การเปลี่ยนส่วนของอาคารที่ไม่ใช่โครงสร้าง (เช่น พื้น, ผนัง) โดยใช้วัสดุชนิดเดิมหรือชนิดอื่นก็ได้ แต่ต้องไม่เพิ่มน้ำหนักให้กับโครงสร้างส่วนหนึ่งส่วนใดมากเกิน 10%
ตัวอย่าง: พื้นไม้เดิมถูกปลวกกิน ต้องการเปลี่ยนเป็นพื้นไม้เฌอร่าถ้าคำนวณแล้วน้ำหนักเพิ่มขึ้นไม่เกิน 10% "ไม่ต้องขออนุญาต"


3. การเปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพิ่ม ลด หรือขยายรูปแบบ รูปทรง สัดส่วนน้ำหนัก เนื้อที่ของส่วนต่างๆ ที่ไม่ใช่โครงสร้างอาคาร (เช่น ประตู, หน้าต่าง, ลายกระเบื้อง) โดยไม่เพิ่มน้ำหนักให้กับโครงสร้างส่วนหนึ่งส่วนใดมากเกิน 10%
ตัวอย่าง: เปลี่ยนแบบประตูบ้าน โดยน้ำหนักเพิ่มขึ้นไม่เกิน 10%"ไม่ต้องขออนุญาต"
4. การลดหรือขยายพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งให้น้อยลงหรือเพิ่มขึ้นไม่เกิน 5 ตารางเมตร โดยไม่ลดหรือเพิ่มจำนวนเสาและคาน
ตัวอย่าง: ขยายพื้นที่ใช้สอยออกไปยังนอกชาน ไม่เกิน 5 ตารางเมตร ใช้เสาและคานเดิม ไม่รุกล้ำพื้นที่สาธารณะ "ไม่ต้องขออนุญาต"
5. การลดหรือขยายพื้นที่หลังคา ให้น้อยลงหรือเพิ่มขึ้น ไม่เกิน 5 ตารางเมตร โดยไม่ลดหรือเพิ่มจำนวนเสาและคาน
ตัวอย่าง: บ้านเป็นหลังคาแบนหรือเป็นดาดฟ้า ต้องการทำหลังคาคลุม โดยพื้นที่ของหลังคา (รวมส่วนที่ยื่นออกไป) เพิ่มขึ้นไม่เกิน 5 ตารางเมตร และไม่ทำให้เสาและคานต้องรับน้ำหนักเพิ่มเกิน 10% "ไม่ต้องขออนุญาต"


โครงการ Select Phuket Park ใช้กระเบื้องหลังคา ห้าห่วง แกรนาด้า


หากเป็นการตกแต่ง/ต่อเติม นอกเหนือจาก 5 ข้อที่กล่าวมา ต้องมีการขออนุญาตก่อนเสมอนะคะ แต่ถ้าไม่แน่ใจว่าอยู่ในขอบเขตหรือไม่ แนะนำให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่เขตหรือผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ เพื่อป้องกันปัญหาถูกสั่งระงับการก่อสร้างหรือถูกฟ้องร้อง หลังจากเริ่มลงมือก่อสร้างไปแล้วค่ะ

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขออนุญาต ได้ที่:
http://office.bangkok.go.th/preservices/public.htm
Share line