Oct 07, 2017   Inspiration    5,358
Share line

4 แนวทาง สร้างบ้านอย่าง "พอเพียง" ตามรอยพ่อ

ปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง" ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีหลักการง่ายๆ 3 ข้อ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ถือเป็นพื้นฐานของความสุขที่มั่นคงและยั่งยืนค่ะ


เราสามารถนำปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง" มาปรับใช้ได้กับทุกเรื่องของชีวิต รวมถึงการสร้างบ้าน เพื่อให้ครอบครัวของเราอยู่เย็นเป็นสุข เพียงทำตามแนวทาง 4 ประการ ดังนี้
 

1. งบประมาณ: การตั้งงบประมาณสำหรับสร้างบ้านต้องคำนึงถึงสถานะการเงินที่แท้จริงของตนเองด้วย อย่าใช้งบมากจนเกินตัว เพราะอาจทำให้ต้องทนทุกข์กับปัญหาด้านการเงินไปอีกหลายสิบปีก็ได้ เมื่อถึงเวลานั้น การมีบ้านหลังใหญ่โตหรูหรา อาจทำให้ครอบครัวเรามีความสุขไม่ได้เลย หากยังมีภาระหนี้สินก้อนใหญ่ที่ต้องแบกรับ
 
 
 
2. การออกแบบ: ควรคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยเป็นอันดับหนึ่ง เพื่อให้บ้านสามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตของสมาชิกทุกคนในครอบครัวได้อย่างครบถ้วน สะดวกสบาย และปลอดภัย สำหรับการตกแต่งนั้น ควรเน้นความถูกใจและความสบายใจของครอบครัวเราเป็นหลัก โดยไม่จำเป็นต้องใช้ของตกแต่งราคาแพงหรูหราเสมอไป เพราะความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใจ ไม่ได้อยู่ที่มูลค่าสิ่งของ
 
 
 
 
3. การวางแผน: ยิ่งวางแผนล่วงหน้าอย่างละเอียดรอบคอบมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการสร้างบ้านได้มากเท่านั้น อย่างน้อยๆ ก่อนเริ่มลงมือสร้าง ก็ควรกำหนดแบบและรายการวัสดุให้ชัดเจนและแน่นอนที่สุด พยายามหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแบบหลังจากเริ่มลงมือสร้าง เพราะจะทำให้งบประมาณบานปลาย และทำให้งานก่อสร้างยืดเยื้อออกไปเรื่อยๆ
 
 
 
4. การเลือกวัสดุ: คำว่า "พอเพียง" ไม่ใช่การเลือกวัสดุโดยเน้นราคาถูกเพียงอย่างเดียว เพราะของที่ราคาถูกมากๆ อาจไม่ทนทาน ทำให้ระยะยาวต้องซ่อมบ่อยๆ หรืออาจสร้างความเสียหายรุนแรงให้บ้าน จนกลายเป็น "เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย"
ทางที่ดี ควรเลือกวัสดุที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีความทนทาน ภายใต้ราคาที่สมเหตุสมผล เพราะเราต้องอยู่อาศัยในบ้านหลังนี้ไปอีกนานหลายสิบปี
 
 
 
เพียงทำตาม 4 แนวทางนี้ เราก็สามารถสร้างบ้านตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความมั่นคงและความสุขที่ยั่งยืนของครอบครัวที่เรารักได้แล้วนะคะ
Share line