Nov 11, 2016   Tips    2,874
Share line

7 เรื่องที่เจ้าของบ้านต้องรู้ ก่อนจ้างผู้รับเหมา

ผู้รับเหมามีบทบาทสำคัญอย่างมากในการสร้าง ตกแต่ง รวมทั้งซ่อมแซมบ้านของเราให้ออกมาสมบูรณ์และสวยงามตามที่คาดหวัง ดังนั้นเราจึงต้องศึกษาข้อมูลและเตรียมการให้พร้อมในเรื่องเหล่านี้ก่อนตัดสินใจจ้างผู้รับเหมา เพื่อให้มั่นใจว่างานจะเป็นไปอย่างราบรื่น


1. ความเหมาะสมกับงาน: งานแต่ละงานมีรายละเอียดและขั้นตอนที่แตกต่างกันออกไป ผู้รับเหมาแต่ละเจ้าก็อาจมีความถนัดที่ต่างกัน เราจึงควรศึกษาให้ดีก่อนว่าผู้รับเหมาเจ้าไหนสามารถตอบโจทย์เราได้มากที่สุด เพื่อให้งานออกมาดีและได้มาตรฐานอย่างที่ต้องการ
2. ความน่าเชื่อถือ: ควรตรวจสอบข้อมูลของผู้รับเหมาอย่างละเอียดถึงประวัติและผลงานที่ผ่านมาเพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับเหมาที่เราจ้างมีฝีมือดี งานมีคุณภาพ และไม่ทิ้งงาน ยิ่งถ้ามีโอกาสได้พูดคุยกับเจ้าของบ้านคนก่อนๆ ที่เคยใช้บริการก็ยิ่งดี จะได้ทราบความคิดเห็นและความพึงพอใจที่ลูกค้ามีต่อผู้รับเหมารายนั้นๆ
3. รายละเอียดของงาน: ต้องระบุอย่างแน่ชัดตั้งแต่แรกว่างานที่ผู้รับเหมาต้องทำมีอะไรบ้าง รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ เช่น แบบที่อยากได้ สเปควัสดุ กำหนดส่งมอบงาน เพื่อให้ผู้รับเหมาสามารถประเมินวิธีการทำงาน ค่าใช้จ่าย และกำลังคนได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ เจ้าของบ้านไม่ควรเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงานบ่อยๆ เพราะอาจทำให้งานมีปัญหาและเกิดความล่าช้าโดยไม่จำเป็น
4. รายละเอียดการจ่ายเงิน: โดยทั่วไปการจ้างผู้รับเหมามักจ่ายเงินเป็นงวดๆ เจ้าของบ้านควรตกลงกับผู้รับเหมาก่อนว่าจะแบ่งจ่ายเป็นกี่งวด งวดละเท่าไหร่ ให้เป็นเงื่อนไขที่ยุติธรรมสำหรับทั้งฝ่ายเจ้าของบ้านและฝ่ายผู้รับเหมา แล้วระบุรายละเอียดการจ่ายเงินไว้ในสัญญาจ้างอย่างชัดเจน เพื่อความสบายใจของทั้ง 2 ฝ่าย และเพื่อป้องกันปัญหาการทิ้งงานกลางคัน
5. ตัวอย่างผลงานที่ต้องการ: ควรเตรียมภาพตัวอย่างงานสไตล์ที่ต้องการไว้ให้ผู้รับเหมาดูด้วย เพื่อให้มองเห็นภาพที่ตรงกัน และสามารถสร้างสรรค์งานออกมาได้ตรงใจเจ้าของบ้านมากที่สุด เพราะบางครั้งการสื่อสารด้วยปากเปล่าอาจไม่ชัดเจนพอ
6. ความรู้เกี่ยวกับวัสดุ: แม้เจ้าของบ้านบางท่านอาจให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบการซื้อวัสดุ แต่ก็ควรมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุและวิธีตรวจสอบเกรดของวัสดุ เพื่อให้มั่นใจว่าวัสดุที่ช่างซื้อมานั้นเหมาะสมกับงาน และตรงกับสเปคที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่แรก
7. การทำสัญญาจ้าง: จำไว้ว่าการว่าจ้างจะต้องทำสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรเสมอ โดยระบุรายละเอียดทุกอย่างให้ชัดเจนที่สุด เช่น ขอบข่ายงานของผู้รับเหมา เงื่อนไขการจ่ายเงิน กำหนดเสร็จงาน การรับประกัน ค่าปรับกรณีล่าช้า ฯลฯ พร้อมทั้งลงนามในสัญญาทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อใช้ยืนยันในกรณีที่มีการทำผิดสัญญาจากเงื่อนไขที่ตกลงกันเอาไว้
เตรียมตัวดีก็มีชัยไปกว่าครึ่ง ดังนั้นเจ้าของบ้านทั้งหลายอย่าลืมศึกษาข้อมูลทั้ง 7 ข้อที่กล่าวมาให้ครบก่อนว่าจ้างผู้รับเหมา เพื่องานที่ราบรื่น เสร็จสมบูรณ์อย่างที่ตั้งใจนะคะ
Share line