Sep 30, 2016   Tips    3,043
Share line

เคล็ดลับเลือกแบบบ้านให้ถูกใจ พร้อมตอบโจทย์การอยู่อาศัย

บ้านที่ดีไม่ใช่แค่สวยแต่ต้องอยู่สบายด้วย ในการสร้างบ้าน เราจึงควรเลือกแบบบ้านที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยของครอบครัวเราได้มากที่สุด โดยพิจารณาจากปัจจัยเหล่านี้


1. ที่ดิน: รูปทรงและขนาดของที่ดินที่คุณมีจะเป็นตัวกำหนดว่าสามารถสร้างบ้านได้ขนาดเท่าใด และควรเป็นแบบบ้านรูปทรงใด เช่น หากรูปทรงที่ดินเป็นแนวลึกก็ควรสร้างบ้านรูปทรงลึกเช่นเดียวกับที่ดิน จะได้ใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่ามากที่สุด
2. กฏหมาย: เลือกแบบบ้านที่ถูกต้องตามข้อกฎหมายตั้งแต่แรกเพื่อไม่ให้มีปัญหาต้องตามแก้ไขภายหลัง โดยเฉพาะเรื่องระยะร่นของอาคาร เพราะเราไม่สามารถสร้างบ้านจนชิดขอบแนวเขตที่ดินได้ ซึ่งทำให้มีผลต่อขนาดของแบบบ้านด้วย เช่น

- กรณีบ้านฝั่งที่ชิดแนวเขตเป็นประตู/หน้าต่าง/ช่องเปิด ตัวบ้านต้องห่างจากแนวเขตที่ดินอย่างน้อย 2 เมตร, กรณีเป็นผนังทึบ ต้องห่างจากแนวที่ดินอย่างน้อย 50 ซม. หรือหากจะสร้างชิดแนวเขต ต้องให้เจ้าของที่ดินบริเวณข้างเคียงเซ็นยินยอม

- กรณีเป็นบ้าน 2 ชั้น ช่องเปิดหน้าต่างต้องห่างจากแนวเขตที่ดินอย่างน้อย 2 เมตร, กรณีเป็นบ้าน 3 ชั้น ช่องเปิดหน้าต่างต้องห่างจากแนวเขตที่ดินอย่างน้อย 3 เมตร
3. ผู้อยู่อาศัย: ต้องเลือกแบบบ้านที่มีพื้นที่ใช้สอยและจำนวนห้องสอดคล้องกับจำนวนผู้อยู่อาศัย จะได้ไม่แออัด โดยเฉพาะห้องน้ำและห้องนอนซึ่งต้องมีจำนวนเพียงพอต่อการใช้งาน นอกจากนี้ อย่าลืมคำนึงถึงความสะดวกของผู้อยู่อาศัยแต่ละคนด้วย เช่น หากมีผู้สูงอายุ ควรมีห้องนอนและห้องน้ำอยู่ชั้นล่างอย่างน้อย 1 ห้อง เพื่อให้ท่านใช้งานได้ง่าย ไม่ต้องเดินขึ้นลงบันไดบ่อยๆ
4. สภาพอากาศ: ควรเลือกแบบบ้านให้เหมาะกับสภาพอากาศในท้องถิ่น เช่น ถ้ามีภูมิอากาศร้อนชื้น แดดแรง ฝนตกบ่อย ควรเลือกบ้านที่มีหลังคาทรงสูง ชายคายาว เพื่อป้องกันความร้อนและฝนไม่ให้เข้ามารบกวนการใช้ชีวิต หรือถ้าเป็นพื้นที่น้ำท่วมบ่อย ควรเลือกแบบบ้านที่มีใต้ถุนหรือบ้านยกพื้นสูง เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวของในบ้านเสียหายจากน้ำท่วม
5. ตำแหน่งห้อง: พิจารณาจากการใช้งานเป็นหลัก โดยพื้นที่ส่วนของแขก เช่น ห้องรับแขก/ห้องนั่งเล่น ควรอยู่ส่วนหน้าของบ้านหรือส่วนที่เข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้ต้อนรับแขกได้สะดวก แขกไม่ต้องเดินผ่านพื้นที่ส่วนตัวของคนในบ้าน, พื้นที่ส่วนรวม เช่น ห้องครัว ห้องทานอาหาร อาจอยู่ลึกเข้ามาด้านใน และพื้นที่ส่วนตัว เช่น ห้องนอน ควรอยู่ด้านใน เพื่อไม่ให้คนนอกเข้าถึงได้ง่าย และไม่ควรอยู่ติดพื้นที่ที่มีเสียงดังรบกวนการพักผ่อน เช่น โรงรถ
นอกจากนี้อย่าลืมพิจารณาทิศทางลมและแดดด้วย สำหรับประเทศไทย ลมจะมาทางทิศเหนือและทิศใต้ จึงเหมาะกับเป็นห้องที่ใช้เวลาอยู่ในนั้นนานๆ และต้องการความสะดวกสบาย เช่น ห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก ส่วนในทิศตะวันตกจะมีแดดแรงและนานเป็นพิเศษ ทำให้อากาศร้อนขึ้น จึงเหมาะกับห้องที่ไม่ได้ใช้งานตลอดเวลา เช่น ห้องน้ำ ทางเดิน


เมื่อเลือกแบบบ้านได้เหมาะสม คนในบ้านก็จะใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบายและลงตัว ดังนั้นอย่าลืมนำคำแนะนำทั้ง 5 ข้อไปปรับใช้ เพื่อให้ได้แบบบ้านที่ดีที่สุดและตอบโจทย์ครอบครัวของเพื่อนๆ ได้มากที่สุดนะคะ
Share line