• เฌอร่า กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  "เฌอร่า" สำนึกในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้ "นโยบายสีเขียว" (Green Policy) โดยการนำวัสดุรีไซเคิลมาใช้ในกระบวนการผลิต (Green Product) เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน ตลอดจนลดมลภาวะเป็นพิษ โดยมีฐานการผลิตที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง (Green technology)

  ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • เฌอร่า เอฟซีเอส (Fibre Composite Solution) คืออะไร
  คือ เทคโนโลยีการผลิตวัสดุก่อสร้างใหม่ ที่ถูกพัฒนาขึ้น โดยผ่านองค์ความรู้จนมีความหลากหลาย และมีศักยภาพที่เหนือกว่าในการตอบทุกโจทย์สำหรับสิ่งปลูกสร้างบนโลก

  ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • เฌอร่า เอฟซีเอส (Fibre Composite Solution) ทั้ง 7 ระบบ มีอะไรบ้าง

  SHERA FCS 7 Applications with SHERA Products:

  1. Roof Application - Cool with style and non-asbestos
  2. Ceiling Application - The complete rang of smart ceiling systems that's incredibly durable, tough and beautiful
  3. Wall Application - The ultimate wall systems for solid and dry walls
  4. Floor Application - The distinctively beautiful floors that offer unprecedented peace of mind
  5. Decorative Application - The answer for unique interior and exterior decorative systems
  6. Door & Window Application - Extreme durability with wrapping-free and termite-free forever
  7. Tool & Accessories - The finishing touch for beautiful and lasting performance
  More

 • ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของผลิตภัณฑ์เฌอร่า ได้จากที่ใด
  1.ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เฌอร่าผ่านทาง สอบถามเรา

  2.ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เฌอร่าผ่านทาง SHERA Living Clinic 02-289-9888

  3.ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เฌอร่าผ่านทาง SHERA Support Live Chat

  4.ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เฌอร่าผ่านทางร้านตัวแทนจำหน่ายของเฌอร่าทั่วประเทศ คลิกเพื่อค้นหาร้านใกล้บ้าน
 • ท่านสามารถซื้อผลิตภัณฑ์เฌอร่า ได้จากช่องทางไหนบ้าง
  1.ท่านสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เฌอร่า ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน ค้นหาที่ตั้งของร้านใกล้บ้านท่าน จากเว็บไซต์ www.SHERAsolution.com

  2.ท่านสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เฌอร่า ผ่านเว็บไซต์ www.SHERAsolution.com

  3.ท่านสามารถติดต่อสอบถาม สั่งซื้อผลิตภัณฑ์เฌอร่าผ่าน SHERA Living Clinic เบอร์ 02-289-9888 หรือ living_clinic@SHERAsolution.com