Top news
SHERA Share เฌอร่าปันสุข ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชุมชนไร่ขิง | เฌอร่า

SHERA Share เฌอร่าปันสุข ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชุมชนไร่ขิง

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เฌอร่า ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชุมชนไร่ขิง ณ ตลาดถุงเงิน พุทธมณฑล สาย 5 จำนวน 500 ชุด

Read More
SHERA Share เฌอร่าปันสุข ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชุมชนสนามแดง | เฌอร่า">

SHERA Share เฌอร่าปันสุข ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชุมชนสนามแดง

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เฌอร่า ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชุมชนสนามแดง จำนวน 500 ชุด

Read More