Top news
SHERA Share เฌอร่าปันสุข ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชุมชนสนามแดง | เฌอร่า

SHERA Share เฌอร่าปันสุข ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชุมชนสนามแดง

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เฌอร่า ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชุมชนสนามแดง จำนวน 500 ชุด

Read More
บริษัท เฌอร่า จำกัด มหาชน ได้รับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 | เฌอร่า">

บริษัท เฌอร่า จำกัด มหาชน ได้รับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

บริษัท เฌอร่า จำกัด มหาชน ได้รับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

Read More